Kết quả xét tặng Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú tú lần thứ 14- năm 2023 tại Hội đồng cấp thành phố
Đăng ngày 03-08-2022 17:20, Lượt xem: 565

Thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 41/2015/NĐ-CP; Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 14- năm 2023 ngày 03/8/2022; Thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT thành phố Đà Nẵng thông báo công khai kết quả xét chọn trong thời gian 10 ngày (từ ngày 03/8/2022 đến hết ngày 12/8/2022) trước khi tổng hợp gửi Hội đồng cấp Trung ương. Các ý kiến (nếu có) xin phản hồi về Sở Y tế qua Phòng Tổ chức Cán bộ qua số điện thoại 0236.3821.122.

Xem Danh sách tại file đính kèm.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác