Tìm kiếm cơ chế, chính sách phát triển ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Đăng ngày 05-08-2022 18:36

Sáng 5-8, Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án "Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Phát triển ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án Trần Tuấn Anh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt; Giám đốc Đại học Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Vũ đồng chủ trì Hội thảo.

Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Phát triển ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Với sự tham gia của 250 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, một số địa phương có ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng cao, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế, Hội thảo nhằm cung cấp thêm các luận cứ khoa học, cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất về chủ trương, mô hình, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam góp phần phục vụ xây dựng Đề án.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bí thư Nguyễn Văn Quảng nhận định, trong những năm qua, chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển ngành dịch vụ trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã mang lại các giá trị to lớn, không chỉ tạo động lực cho kinh tế phát triển mà còn khơi dậy được các tiềm năng, lợi thế và văn hóa của đất nước, con người Việt Nam; tạo lập, củng cố sự liên kết giữa các ngành, các lĩnh vực và tác động lan tỏa đến toàn bộ nền kinh tế.

Đối với thành phố Đà Nẵng, qua 25 năm trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật của thành phố được đầu tư tương đối đồng bộ và toàn diện  phục vụ cho các ngành dịch vụ, công nghiệp, gồm sân bay quốc tế, cảng biển quốc tế, đường sắt, đường cao tốc, đường quốc lộ; đồng thời, đã hình thành được hạ tầng công nghiệp, công nghệ thông tin tương đối phát triển hơn so với khu vực. Năm 2019, Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045, đã tiếp tục xác định chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế thành phố theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp và xác định mục tiêu đến năm 2030 xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á, với vai trò trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistic, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ; thành phố cảng biển, đô thị biển quốc tế với vị trí là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu khai mạc Hội thảo

Đặc biệt, vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, thống nhất tập trung xây dựng phát triển thành phố trên 3 trụ cột, đều liên quan đến lĩnh vực dịch vụ và du lịch, gồm: Du lịch gắn với bất động sản nghỉ dưỡng và trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế; Kinh tế tri thức với 2 mũi nhọn là công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị sáng tạo, khởi nghiệp và công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, gắn với nền kinh tế số; Trung tâm dịch vụ chất lượng cao với 2 mũi nhọn là cảng biển, cảng hàng không gắn với dịch vụ logistics, và trung tâm tài chính quy mô khu vực. Đồng thời, Thủ tướng đề nghị nghiên cứu, bổ sung thêm quan điểm “phát triển văn hóa, ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội gắn với phát triển du lịch” là một trong các trụ cột quan trọng trong định hướng phát triển thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 “Những chủ trương, định hướng và những bước đi của thành phố như trên rất phù hợp với Chủ đề Hội thảo ngày hôm nay và sẽ là nền tảng, là động lực để thúc đẩy xây dựng phát triển ngành dịch vụ nói riêng và kinh tế xã hội của thành phố nói chung trong thời gian đến. Kết quả của Hội thảo là một trong những cơ sở để Ban Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện Đề án trình Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII sắp đến. Đồng thời, cũng là cơ sở quan trọng để thành phố Đà Nẵng nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình thực hiện các mục tiêu xây dựng thành phố theo yêu cầu Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị đã đề ra”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Giám đốc điều hành Công ty TNHH The Boston Consulting Group (BCG) tại Việt Nam Il-Dong Kwon phát biểu tham luận với chủ đề "Những xu hướng du lịch toàn cầu và ý nghĩa đối với Việt Nam"

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung đi sâu, phân tích, làm rõ kết quả đóng góp của ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam trong 35 năm đổi mới, nhất là từ năm 2010 đến nay; đồng thời, nhận diện những xu thế phát triển và vận động chuyển dịch cơ cấu các ngành dịch vụ dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đối mới sáng tạo; phát triển các ngành dịch vụ, trong đó bao gồm ngành dịch vụ mới trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển hạ tầng và thúc đẩy chuyển đổi số cho phát triển các ngành dịch vụ.

Các báo cáo chính của Hội thảo được trình bày bởi các diễn giả là nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế, cũng như các tổ chức quốc tế, với 6 báo cáo chính: Những xu hướng du lịch toàn cầu và ý nghĩa đối với Việt Nam; Ngành công nghiệp văn hóa trong tiến trình công nghiệp hỏa, hiện đại hóa của Việt Nam: Thực trạng và kiến nghị, đề xuất; Tương lai của sự phát triển dựa vào dịch vụ; Cơ cấu lại các ngành dịch vụ dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: Thực tiễn thành phố Đà Nẵng và các kiến nghị, đề xuất; Một số đề xuất, kiến nghị phát triển dịch vụ logistics của Việt Nam trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa - thực tiễn của Vietcombank và các đề xuất, kiến nghị chính sách.

TS. Dư Phước Tân, Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh, tham gia thảo luận tại Hội thảo

Sau phiên báo cáo chính, phiên thảo luận bàn tròn, do TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên tập xây dựng Đề án điều phối, dành thời gian cho các đại diện lãnh đạo, chuyên gia các tổ chức quốc tế, lãnh đạo ban, bộ, ngành liên quan và đại diện các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tham gia chia sẻ, đối thoại, phân tích và thảo luận, tập trung vào một số nội dung như: cơ cấu lại các ngành dịch vụ dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển các ngành dịch vụ mới trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển hạ tầng và thúc đẩy chuyển đổi số cho phát triển các ngành dịch vụ; đề xuất các chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT