Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2022
Đăng ngày 11-08-2022 14:19, Lượt xem: 325

Thực hiện Chủ đề "Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội", UBND thành phố đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. UBND thành phố đã chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ thường xuyên, các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, các nhiệm vụ tồn đọng từ các năm trước, thích ứng với bối cảnh mới, tập trung giải quyết các vấn đề trước mắt và những tồn tại, yếu kém, điểm nghẽn đã phát sinh từ lâu... (Nội dung cụ thể xem tại file Báo cáo đính kèm).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác