Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, 8 tháng đầu năm 2022
Đăng ngày 14-09-2022 11:51, Lượt xem: 335

Trong tháng 8, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện báo cáo kết quả, tiến độ triển khai các nhiệm vụ thường xuyên, các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, các nhiệm vụ tồn đọng từ các năm trước, thích ứng với bối cảnh mới, tập trung giải quyết các vấn đề trước mắt và những tồn tại, yếu kém, điểm nghẽn đã phát sinh từ lâu đảm bảo thực hiện thành công Chủ đề "Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội"... (Nội dung cụ thể xem tại file Báo cáo đính kèm).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác