Triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia
Đăng ngày 20-09-2022 16:50, Lượt xem: 191

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND về việc triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia trên địa bàn thành phố.

Việc triển khai Nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số nhằm thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; hình thành cơ sở dữ liệu địa chỉ số trên địa bàn thành phố gắn với cơ sở dữ liệu (CSDL) địa chỉ số quốc gia, từ đó có thể thuận tiện cho công tác quản lý hành chính, giao thông và có thể chia sẻ dữ liệu cho các doanh nghiệp, tổ chức khai thác, xây dựng bản đồ số chuyên nghiệp phục vụ cho từng ngành, lĩnh vực và hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp. Đồng thời, hoàn thành một trong các danh mục Nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Kế hoạch đặt ra yêu cầu nghiên cứu, triển khai Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại Quyết định số 392/QĐ-BTTTT ngày 2/3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, gắn với "Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số" và "Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Song song đó, đảm bảo phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả giữa các sở, ban ngành; UBND các quận, huyện, phường, xã; Doanh nghiệp phát triển nền tảng địa chỉ số và Doanh nghiệp phát triển nền tảng bản đồ số trên địa bàn thành phố trong quá trình triển khai.

Cùng với đó, thực hiện truyền thông, thông tin về triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia trên địa bàn thành phố một cách hiệu quả thông qua báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại, nền tảng số, mạng xã hội. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia trên địa bàn thành phố.

Theo Kế hoạch, chỉ tiêu cơ bản năm 2022, 100% các đối tượng nhà ở cá nhân, hộ gia đình và trụ sở cơ quan, tổ chức được gắn địa chỉ số; 100% chủ sở hữu và người quản lý các đối tượng trên được thông báo thông tin Mã địa chỉ số và gắn biển địa chỉ số; có ít nhất một ứng dụng bản đồ số được đưa vào sử dụng.

Chỉ tiêu đến năm 2025, 100% các đối tượng còn lại gồm: Các cơ sở dân sinh, kinh tế - xã hội; các công trình giao thông, xây dựng; các khu, phân khu, lô đất, thửa đất; các đối tượng khác được gán địa chỉ số, phù hợp với lộ trình Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025, địa hướng đến năm 2030.

Các nội dung triển khai gồm: Tạo lập, cập nhật CSDL địa chỉ số quốc gia trên địa bàn thành phố; triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số; thông báo địa chỉ số và gắn biển địa chỉ số; tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về Nền tảng địa chỉ số quốc gia.

THANH HẢI

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác