Gần 900 thủ tục được thực hiện nhanh hơn từ "Cuộc vận động 03 hơn"
Đăng ngày 04-10-2022 16:18, Lượt xem: 139

Thông qua "Cuộc vận động 03 hơn" (Nhanh hơn – Hợp lý hơn – Thân thiện hơn), có 899 thủ tục được thực hiện nhanh hơn với tổng số 392.649 hồ sơ giao dịch hành chính, ước tiết kiệm được cho công dân, tổ chức 312.063 ngày làm việc, qua đó góp phần nâng cao mức độ hài lòng của công dân, tổ chức đối với chất lượng cung ứng dịch vụ công cũng như công chức tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Sáng 4-10, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Chuyển đổi số và vai trò của Đoàn tham gia cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả  thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trẻ”. Tham dự Tọa đàm có Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm; Phó Vụ trưởng Vụ cải cách hành chính, Bộ Nội vụ Ngô Quang Phát.

Phát biểu tại Tọa đàm, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, trong bối cảnh Chính phủ đang triển khai các giải pháp về đẩy mạnh chuyển đổi số hướng tới xây dựng Chính phủ số hiện nay thì việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới càng có ý nghĩa quan trọng, mang tính quyết định đối với sự phát triển của đất nước.

Trong bối cảnh chung đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn nỗ lực tìm tòi các giải pháp hiệu quả để phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ năng động, sáng tạo, giỏi nghề, trung thực, yêu nước, nêu cao ý thức hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.


Quang cảnh tại điểm cầu Đà Nẵng

Tại Tọa đàm, các đại biểu trao đổi, thảo luận về: Vai trò cán bộ, công chức, viên chức trẻ tham gia ứng dụng chuyển đổi số trong thực thi công vụ, tham gia xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số; Các mô hình xây dựng văn hóa công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính. Các đại biểu cũng đề xuất các sáng kiến đổi mới quy trình, thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu...

Tham luận tại Tọa đàm, anh Vũ Thanh Nguyên - Bí thư Chi đoàn Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng chia sẻ về hiệu quả từ Cuộc vận động 03 hơn (Nhanh hơn – Hợp lý hơn – Thân thiện hơn) trong cán bộ công chức viên chức trẻ.

Thông qua cuộc vận động, có 899 thủ tục được thực hiện nhanh hơn với tổng số 392.649 hồ sơ giao dịch hành chính, ước tiết kiệm được cho công dân, tổ chức 312.063 ngày làm việc. Trong đó, liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị đã triển khai 147 thủ tục hành chính (TTHC) với tổng số 26.564 hồ sơ giao dịch hành chính, tiết kiệm chi phí thời gian cho doanh nghiệp ước tính 28.022 ngày làm việc.


Người dân thực hiện giao dịch hành chính tại Bộ phận Một cửa - Trung tâm Hành chính thành phố

Từ cuộc vận động, có nhiều mô hình hay, cách làm mới được triển khai tại các cơ quan, đơn vị giúp nâng cao mức độ hài lòng của công dân, tổ chức đối với chất lượng cung ứng dịch vụ công cũng như công chức tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

“Cuộc vận động 03 hơn được Đà Nẵng gắn với việc triển khai "Công cuộc chuyển đổi số” trên địa bàn thành phố đã góp phần vào việc đơn giản hóa, hợp lý hóa, giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính cho cả đơn vị giải quyết và công dân, tổ chức tham gia giao dịch; tạo nên một bước đổi mới trong cải cách hành chính với cách làm và kết quả cụ thể, thiết thực về thời gian, chi phí và thái độ thực thi công vụ và phục vụ người dân”, anh Vũ Thanh Nguyên nói.

THANH THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác