Lịch công tác tuần 45 năm 2022 của Lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 07-11-2022 09:07
 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai 07/11

 

S

 

-08:00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị Thành uỷ và Ban Thường vụ Thành uỷ

HT Thành uỷ

-07:00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến dự Chương trình làm việc với Đoàn công tác Tỉnh ủy Thanh Hóa

Theo Ch/trình

C

 

-14:00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị Thành uỷ và Ban Thường vụ Thành uỷ

HT Thành uỷ

Thứ Ba 08/11

 

S

 

-08:00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban cán sự đảng UBND thành phố

PHGB, tầng 3

-10:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc với STC, SYT, SKHĐT, STP và các Bệnh viện trực thuộc Sở Y tế về nội dung phân cấp thực hiện mua sắm tài sản

PH số 1, tầng 3

-08:00: Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn tham dự Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1 đến hết ngày 09/12/2022

Hà Nội

-08:00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến dự Lễ kỷ niệm 20 thành lập Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh TP

411 Phan Châu Trinh

C

 

-14:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh,Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến làm việc với UBND quận Hải Châu

Trụ sở UBND quận Hải Châu

-14:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Hội đồng thẩm định giá đất

PH số 1, tầng 3

-14:30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp nghe các ngành báo cáo chuyên đề về đấu giá đất đai

PHGB, tầng 3

Thứ Tư 09/11

 

S

 

-08:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh nghe báo cáo về nhà sinh hoạt cộng đồng tại các khu dân cư

PHGB, tầng 3

-08:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc với STC, UBND các quận, huyện về tình hình thu chi ngân sách năm 2022, phân bổ dự toán năm 2023 và các nội dung trình kỳ họp HĐND TP cuối năm thuộc lĩnh vực phụ trách

PH số 1, tầng 3

-08:30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp nghe báo cáo Chương trình phát triển đô thị thành phố

PH số 1, tầng 3

-08:00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến dự Hội nghị quán triệt Hướng dẫn số 02-HD/BDVTW ngày 29/6/2022 của Ban Dân vận Trung ương về xây dựng, quản lý và phát huy vai trò cốt cán đặc thù trong tôn giáo

HT TU

C

 

-14:00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp giao ban lãnh đạo UBND thành phố

PHGB, tầng 3

Thứ Năm 10/11

 

S

 

-08:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh,Phó Chủ tịch Lê Quang Nam,Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến dự Chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri” lần thứ 3

HT số 1, tầng 2

-08:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe STC báo cáo chi phí quản lý vận hành xử lý nước rỉ rác bãi rác Khánh Sơn, phần vượt công suất thiết kế năm 2020; nguồn chi trả kinh phí hỗ trợ San nền khu xử lý chất thải nhiễm dầu của TCT Sông Thu tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang

PH số 1, tầng 3

-10:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh tiếp và làm việc với Tổng lãnh sự quán Nhật Bản

P.Khánh tiết số 2, tầng 2

C

 

-14:00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp UBND thành phố thường kỳ

HT số 1, tầng 2

Thứ Sáu 11/11

 

S

 

-08:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh nghe báo cáo các nội dung họp Ban Thường vụ Thành ủy

PHGB, tầng 3

-10:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh tiếp công dân định kỳ

Phòng TCD, tầng 1

-08:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư

Nhà Gươi thôn Tà Lang, xã Hoà Bắc

-08:30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp nghe báo cáo quy chế quản lý kiến trúc

PH số 1, tầng 3

-08:00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến dự Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

HT Thành uỷ

C

 

-14:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh làm việc với UBND quận Liên Chiểu

Trụ sở UBND quận Liên Chiểu

-14:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc với BTC và Bộ Công an về cơ sở nhà đất công sản

Hà Nội

-14:30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe các ngành báo cáo chuyên đề về giao thông

PHGB, tầng 3

-14:00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến kiểm tra thực tế

Theo Ch/trình

Thứ bảy 12/11

 

S

 

-08:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh dự Hội nghị Báo Đảng toàn quốc (cả ngày)

KS Mường Thanh

C

 

-16:00: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư (KDC số 20, 21 phường Mỹ An)

Trường TH Lê Lai - An Thượng 27

Chủ nhật 13/11

 

S

 

-08:00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư

Thôn Cẩm Toại Trung, xã Hoà Phong

 

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT