Triển khai thực hiện Đề án 06/CP về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư trên địa bàn
Đăng ngày 30-11-2022 14:32

Ngày 28-11, UBND thành phố ban hành văn bản số 360/BC-UBND về triển khai thực hiện Đề án 06/CP về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tháng 11-2022.

Trong thời gian qua, thành phố đã tập trung rà soát văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính có quy định việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới đảm bảo có hiệu lực trước 31-12-2022.

Song song với thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân trên môi trường điện tử, thành phố đã chỉ đạo Sở Y tế, Công an tiếp tục cập nhật “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19. Công an thành phố tập trung làm sạch dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”. 

Ở nhóm tiện tích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, củng cấp dịch vụ công trực tuyến, các đơn vị hướng dẫn và tuyên truyền công dân cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng VNEID, đồng thời kích hoạt tài khoản định danh mức 1, mức 2. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện số hoá các hồ sơ, kết quả liên quan đến thủ tục hành chính phát sinh trước ngày 1/6/2022. Đối với các hồ sơ, kết quả phát sinh sau ngày 1/6/2022 đã triển khai thực hiện số hoá trên hệ thống Một cửa điện tử của thành phố. Thực hiện số hoá các biểu mẫu liên quan đến các quy trình hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo quyết định số 2939/QĐ-BHXH về việc ban hành danh mục hồ sơ, giấy tờ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ở nhóm phục vụ phát triển công dân số, thành phố tiếp tục triển khai công văn số 931/SYT-BHXH về sử dụng thẻ căn cước công dân thấy thế cho thẻ bảo hiểm y tế để phục vụ khám chữa bệnh. Chuẩn hoá và bổ sung căn cước công dân cho 20.717 đối tượng bảo trợ xã hội; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu trẻ em...

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền để người lao động biết và sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến về giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp qua nhiều hình thức, tổ chức  tuyên truyền hướng dẫn để công dân biết và hiểu về việc “Sổ hộ khẩu và Sổ tạm trú có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2022” khi thực hiện các giao dịch dân sự, các thủ tục hành chính của công dân.

UBND thành phố đề xuất Bộ Tư pháp kiểm tra, khắc phục lỗi không sử dụng được dịch vụ đăng ký cấp phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến. Tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Tư pháp, khi đồng bộ dữ liệu giữa phần mềm một cửa với phần mềm quản lý Lý lịch tư pháp của Bộ Tư pháp thường xuyên xảy ra lỗi “đồng bộ không thành công” dẫn đến phải thực hiện đồng bộ lại. 

Đồng thời, đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sớm có hướng dẫn cụ thể trong cách khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xây dựng, chia sẻ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Bộ Công an sớm có hướng dẫn về việc kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo chức năng tra cứu các số liệu liên quan đến công tác làm sạch dữ liệu phục vụ công tác theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện.

KIM PHƯỢNG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác