Gia hạn sử dụng đất đối với Công ty TNHH Sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân
Đăng ngày 30-11-2022 15:20

Ngày 28-11, UBND thành phố ban hành Quyết định số 3057/QĐ-UBND về việc Gia hạn sử dụng đất đối với Công ty TNHH Sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân tại thửa đất số 59, tờ bản đồ số 49, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê.

* Theo đó, UBND thành phố gia hạn sử dụng đất 24 tháng, kể từ ngày ký Quyết định cho Công ty TNHH Sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân đối với thửa đất số 59, tờ bản đồ số 49, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê vì Công ty chưa đưa đất vào sử dụng theo quy định tại Luật Đất đai 2013.

Thửa đất số 59, tờ bản đồ số 49, phường Hòa Khê có diện tích 1.277,5m2; mục đích sử dụng: đất cơ sở sản xuất, kinh doanh; thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày 31/7/2006; nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Hết thời gian  gia hạn mà Công ty TNHH Sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Cục Thuế thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm tính và thông báo cho Công ty TNHH Sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân số tiền phải nộp (nếu có) vào ngân sách Nhà nước tương ứng với thời gian được gia hạn sử dụng đất theo quy định.

* Cùng ngày, UBND thành phố ban hành Quyết định số 3058/QĐ-UBND về thu hồi đất dự án Vệt dân cư khu Bãi rác Khánh Sơn của Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng quản lý theo quy định tại Luật đất đai 2013 do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất.

Khu đất thu hồi có diện tích 4,25ha tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu; trước đây được UBND thành phố giao đất tại Quyết định số 5789/QĐ-UB ngày 18-7-2008.

UBND thành phố giao Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam giao Quyết định này cho Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng. UBND quận Liên Chiểu chủ trì phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, UBND phường Hòa Khánh Nam và các đơn vị có liên quan làm việc với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng để tiếp nhận mặt bằng khu đất nêu trên. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố quản lý khu đất nêu trên theo đúng quy định

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng có trách nhiệm bàn giao khu đất nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố.

THANH NGUYÊN

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác