Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Đăng ngày 15-12-2022 10:37, Lượt xem: 1415

Năm 2022 thành phố tiếp tục đối mặt với những khó khăn do sự bất ổn kinh tế, chInh trị trên thế giới, những tác động lâu dài của dịch bệnh COVID-19 và vướng mắc, khó khăn khéo dài, chưa được tháo gỡ trong quá trình thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án liên quan đến đất đai... đang tác động trực tiếp đến các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Bên cạnh đó, Trung ương đã ban hành các chinh sách quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi phát triển kinh tế - xã hội cả nước, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tề được bảo đảm. Đảng bộ, chính quyền các cấp, các ngành, cùng với sự chung sức của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã đồng lòng, quyết tâm, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 với Chủ đề "Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội". Với quyết tâm đó, tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng khởi sắc trên nhiều lĩnh vực; một số ngành phục hồi nhanh và có mức tăng bứt phá trong quý III/2022 đóng góp tích cực cho tăng trưởng chung của năm 2022.

Nội dung chi tiết xem tại file báo cáo đính kèm.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác