Kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng UBND thành phố năm 2022
Đăng ngày 16-01-2023 16:24

Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng thông báo Kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng UBND thành phố năm 2022 (Xem thông tin tại file đính kèm).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT