Hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường, hỗ trợ về đất đối với dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Yên
Đăng ngày 21-01-2023 17:23

Ngày 16-1, UBND thành phố ban hành Quyết định số 100/QĐ-UBND về Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính tiền bồi thường, hỗ trợ về đất đối với dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Yên (đoạn từ hạ lưu Đập An Trạch cầu Sông Yên - Ngã ba sông Cẩm Lệ), huyện Hòa Vang.

Hệ số được tính cụ thể như sau:

Hệ số điều chỉnh giá đất này áp dụng cho bảng giá đất quy định tại Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 7-4-2020; Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 27-3-2021 và Quyết định số 03/2022/QĐUBND ngày 3-3-2022 của UBND thành phố Đà Nẵng.

UBND thành phố giao Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Hòa Vang phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện  theo đúng quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

THANH NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác