Hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường, hỗ trợ về đất đối với dự án Chợ Hòa Thuận
Đăng ngày 20-01-2023 17:29, Lượt xem: 259

Ngày 16-1, UBND thành phố ban hành Quyết định số 98/QĐ-UBND về Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường, hỗ trợ về đất đối với dự án Chợ Hòa Thuận, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Hệ số điều chỉnh giá đất này áp dụng cho Bảng giá đất quy định tại Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 27-3-2021 của UBND thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 24-6-2022 của UBND thành phố Đà Nẵng.

UBND thành phố giao Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận Hải Châu phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

HỒNG QUÂN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác