Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 1 năm 2023
Đăng ngày 09-02-2023 17:08, Lượt xem: 732

Năm 2023, dự báo tình hình chính trị, kinh tế trên thế giới, khu vực cũng như trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức. Thành phố đã quyết định lựa chọn Chủ đề năm là "Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội"; vì vậy, trong thời gian đến, thành phố sẽ thực hiện quyết liệt một số giải pháp ngay từ đầu năm, khắc phục những hạn chế để hoàn thành các mụcc tiêu đề ra (Xem chi tiết nội dung báo cáo tại file đính kèm).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác