Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 2 năm 2023 
Đăng ngày 09-03-2023 05:31, Lượt xem: 563

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Thành uỷ, HĐND thành phố, UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các quyết định, kế hoạch do UBND thành phố ban hành đảm bảo hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp cuối năm 2022; đồng thời, hoàn thành thắng lợi việc thực hiện Chủ đề năm 2023 "Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội" 

(Xem chi tiết nội dung báo cáo tại file đính kèm).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác