Triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội và giám sát đại biểu dân cử năm 2023
Đăng ngày 28-03-2023 14:07, Lượt xem: 129

Ngày 28-3, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội và giám sát đại biểu dân cử năm 2023. Trong thời gian qua, hoạt động giám sát, phản biện xã hội được Mặt trận các cấp triển khai đạt hiệu quả tốt, hỗ trợ ngành chủ quản nhiều thông tin để điều chỉnh phù hợp, đưa các chính sách, đề án, dự án đi vào thực tiễn cuộc sống, đáp ứng mong đợi của người dân.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2022, Mặt trận các cấp tổ chức giám sát với 133 chuyên đề, trong đó, Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội thành phố 12 chuyên đề giám sát; Mặt trận quận, huyện 19 chuyên đề, Mặt trận các phường, xã 101 chuyên đề.

Qua giám sát cho thấy, việc triển khai thực hiện Đề án giám sát hoạt động của đại biểu dân cử đã giúp Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên theo dõi các hoạt động của đại biểu dân cử đồng thời phát huy vai trò giám sát mang tính nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đại biểu dân cử đã nỗ lực thực hiện tốt chức trách và nhiệm vụ, theo sát kiến nghị của cử tri, góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa đại biểu dân cử với nhân dân, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Sau giám sát, đã gửi 13 kiến nghị và đã được HĐND, UBND gửi văn bản phản hồi và quan tâm giải quyết.

Về công tác phản biện xã hội, Mặt trận các cấp đã tổ chức 54 cuộc phản biện xã hội liên quan đến các dự án, chương trình, kế hoạch trên địa bàn. Cùng với đó, Mặt trận các phường, xã tổ chức 44 cuộc phản biện xã hội với nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân như giảm nghèo, bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự vỉa hè, an toàn giao thông, chủ trương mở rộng, nâng cấp kiệt hẻm, phân loại rác thải tại nguồn, giải quyết việc làm, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh.

Mặt trận thành phố và các đoàn thể chính trị xã hội triển khai thực hiện tốt chuyên đề đã đăng ký, qua giám sát tiếp tục tạo nhận thức và kỹ năng cho cán bộ, công chức trong hệ thống về nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội. Hoạt động giám sát chuyên đề có chất lượng, kiến nghị cụ thể, chọn đúng vấn đề trọng tâm trọng điểm người dân đang quan tâm, bức xúc... góp phần thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò người dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.


Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tăng Hoàng Hôn Thắm phát biểu

Trong năm 2023, Mặt trận thành phố sẽ thực hiện 02 chuyên đề Giám sát hoạt động của đại biểu dân cử trên địa bàn thành phố; Giám sát trách nhiệm người đứng đầu UBND các cấp và đơn vị trực thuộc trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Hướng dẫn số 25-HD/TW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Hội Nông dân thành phố thực hiện 01 chuyên đề giám sát Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ BHXH tự nguyện theo Điều 14 Nghị định 134/2015/NĐ-CP và Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố thực hiện 02 chuyên để: Giám sát công tác triển khai thực hiện các quy định về phân loại, lưu giữ, chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Giám sát công tác tổ chức và hoạt động nhóm, lớp; công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại trẻ em đối với các nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập dân lập và tư thục trên địa bàn.

Liên đoàn Lao động thành phố thực hiện 02 chuyên đề giám sát về bữa ăn giữa ca, cabin sữa cho người lao động; giám sát thường xuyên về thực hiện các chế độ, chính sách, các quy định của pháp luật Lao động, Công đoàn, Bảo hiểm.

Đồng thời, triển khai kế hoạch giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Giám sát kết quả giải quyết những vấn đề mà Nhân dân kiến nghị tại các buổi tiếp xúc cử tri định kỳ và tiếp xúc cử tri theo chuyên đề quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Giám sát việc thực hiện Chương trình hành động của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 trước cử tri tại các Hội nghị vận động bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Theo Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tăng Hoàng Hôn Thắm, việc triển khai kế hoạch đại biểu dân cử nhằm góp phần nâng cao vai trò và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên. Phát huy chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử theo luật định góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đại biểu dân cử, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa đại biểu với Nhân dân. Từ đó, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri và Nhân dân địa phương trên các lĩnh vực, nhất là những vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh tại địa bàn dân cư.

KIM PHƯỢNG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác