Triển khai Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử
Đăng ngày 22-05-2023 09:21, Lượt xem: 310

Ngày 17-5, UBND thành phố ban hành văn bản số 2496 /UBND-SCT về việc triển khai Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025.

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử (TMĐT) đến năm 2025; làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, UBND thành phố yêu cầu Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đôn đốc các sở, ngành, UBND các quận, huyện trong việc thực hiện các nội dung của Đề án; báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh, vướng mắc, những vụ việc phức tạp vượt thẩm quyền xử lý.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử; tổng hợp, đánh giá, phân loại đối tượng, mặt hàng, nhận diện các hành vi, phương thức, thủ đoạn để có biện pháp đấu tranh phù hợp với quy định của pháp luật.

Phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các đối tượng lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để thực hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, kiểm soát việc lợi dụng hoạt động TMĐT để kinh doanh hàng giả; đặc biệt, đối với các sàn giao dịch TMĐT lớn và các trang mạng xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, khuyến cáo các tổ chức, cá nhân về tác hại của các hành vi kinh doanh trái pháp luật, buôn bán hàng lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử nhằm nâng cao nhận thức và sự đồng thuận của nhân dân; đồng thời biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác chống hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Tổ chức và phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức kỹ năng, phương pháp thực thi công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động TMĐT.

Sở Công Thương phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách trong công tác chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động TMĐT.

Tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao trách nhiệm chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong hoạt động TMĐT

Chủ trì phối hợp với Cục Quản lý Thị trường, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố Đà Nẵng tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, Hội nghị, hội thảo... nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực thi pháp luật về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động TMĐT.

Phối hợp với Cục Quản lý thị trưởng và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, kiểm soát việc lợi dụng hoạt động TMĐT để kinh doanh hàng giả; đặc biệt, đối với các sàn giao dịch TMĐT lớn và các trang mạng xã hội".

Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường và đơn vị liên quan chủ động năm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu, xác minh làm rõ các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong việc lợi dụng hoạt động TMĐT để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường triển khai các phương án đầu tranh phòng, chống tội phạm sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cẩm, gian lên thương mại, đặc biệt trong lĩnh vực TMĐT trên địa bàn thành phố. Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia hoạt động chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng; cử chuyên gia tham gia hoạt động kiểm tra, kiểm soát hoạt động TMĐT của các lực lượng chức năng; tăng cường trao đổi thông tin về nghiệp vụ kiểm tra, xử lý vi phạm về hàng giả trong hoạt động TMĐT.

Sở Tài chính thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến giá cả thị trường trên địa bàn thành phố để kịp thời phối hợp các các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan báo cáo, đề xuất UBND thành phố có giải pháp bình ổn thị trường phù hợp theo thẩm quyền, nhất là đối với một số mặt hàng thiết vào dịp lễ, tết, mùa mưa bão; yếu có nhu cầu tiêu dùng cao. Phối hợp các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, kê khai giá, niêm yết giá theo đúng quy định.

Hàng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách, căn cứ chủ trương của cấp có thẩm quyền, trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan và khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính tổng hợp kinh phí triển khai thực hiện Đề án chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử, báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành có liên quan. Theo đó, trên cơ sở dự toán kinh phí được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sử dụng trang thông tin điện tử, mạng xã hội, tên miền. Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông ngừng, tạm ngừng, ngăn chặn, thu hồi giấy phép trang thông tin điện tử, mạng xã hội, tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” và tên miền quốc tế do tổ chức, cá nhân Việt Nam đăng ký sử dụng thông qua các nhà cung cấp tên miền quốc tế tại Việt Nam vi phạm pháp luật trong oạt động TMĐT.

Hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố đẩy mạnh tuyên truyền chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong TMĐT; công khai các vụ án, vụ việc điển hình góp phần răn đe, cảnh tỉnh và nâng cao nhận thức của người tiêu dùng khi tham gia giao dịch mua bán trên môi trường TMĐT.

Phối hợp với Sở Công Thương, Công an thành phố và các cơ quan chức năng cung cấp thông tin về việc tuyên truyền, phổ biến, công khai, cảnh báo về các hành vi vi phạm trong hoạt động TMĐT, các vụ án, vụ việc điển hình góp phần răn đe, cảnh tỉnh và nâng cao nhận thức của người tiêu dùng khi tham gia giao dịch mua bán trên môi trường TMĐT,... cho báo chí.

Sở Y tế Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh bán lẻ thuốc, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; nhất là các hình thức kinh doanh qua thương mại điện tử nhằm ngăn chặn tình trạng kinh doanh hàng giả, kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ ... gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong sản xuất nông lâm thủy sản không đảm bảo an toàn thực phẩm; sử dụng hóa chất cấm trong chăn nuôi; việc sản xuất kinh doanh thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thức ăn chăn nuôi ngoài doanh mục, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì và phối hợp với ngành chức năng tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trong hoạt động TMĐT.

Chủ trì xây dựng cơ chế phối hợp nhằm hỗ trợ các sở, ngành, địa phương trong việc khởi tạo, xác lập, khai thác, bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ gắn với phát triển thương hiệu; phối hợp cử công chức, viên chức cung cấp các thông tin trong việc xử lý các vi phạm về đo lường, tiêu chuẩn, chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, quyền sở hữu trí tuệ các sản phẩm hàng hóa trên thị trường.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND quận, huyện thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm pháp luật, truy xuất nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm thực phẩm không an toàn và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử.

Cục Hải Quan tăng cường nắm bắt tình hình, thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan nhằm phát hiện phương thức thủ đoạn mới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi lợi dụng chính sách ưu đãi, sự thông thoáng trong thủ tục hải quan điện tử để điều tra và xử lý những hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong hoạt động TMĐT.

Cục Thuế tăng cường công tác quản lý thuế đối với loại hình kinh doanh TMĐT nhằm chống thất thoát thuế và hành vi gian lận về thuế; chủ động chia sẻ, trao đổi, cung cấp thông tin với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đối với những tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động TMĐT để phối hợp xử lý.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong sản xuất nông lâm thủy sản không đảm bảo an toàn thực phẩm; sử dụng hóa chất cấm trong chăn nuôi; việc sản xuất kinh doanh thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thức ăn chăn nuôi ngoài doanh mục, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì và phối hợp với ngành chức năng tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trong hoạt động TMĐT.

Chủ trì xây dựng cơ chế phối hợp nhằm hỗ trợ các sở, ngành, địa phương trong việc khởi tạo, xác lập, khai thác, bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ gắn với phát triển thương hiệu; phối hợp cử công chức, viên chức cung cấp các thông tin trong việc xử lý các vi phạm về đo lường, tiêu chuẩn, chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, quyền sở hữu trí tuệ các sản phẩm hàng hóa trên thị trường.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND quận, huyện thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm pháp luật, truy xuất nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm thực phẩm không an toàn và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử.

Cục Hải Quan tăng cường nắm bắt tình hình, thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan nhằm phát hiện phương thức thủ đoạn mới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi lợi dụng chính sách ưu đãi, sự thông thoáng trong thủ tục hải quan điện tử để điều tra và xử lý những hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong hoạt động TMĐT.

Cục Thuế tăng cường công tác quản lý thuế đối với loại hình kinh doanh TMĐT nhằm chống thất thoát thuế và hành vi gian lận về thuế; chủ động chia sẻ, trao đổi, cung cấp thông tin với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đối với những tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động TMĐT để phối hợp xử lý.

KIM PHƯỢNG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác