Giám sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế
Đăng ngày 22-05-2023 14:16, Lượt xem: 162

Ngày 17-5, UBND thành phố ban hành văn bản số 2477/UBND-NC yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố và UBND các quận, huyện triển khai Công văn số 2969/VPCP-V.I ngày 27-4-2023 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị sau giám sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố, UBND các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức tăng cường thực hiện nhiệm vụ và phối hợp công tác với các cơ quan hoạt động tư pháp về giải quyết, thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong thực tế nhằm xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự, thủ tục của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện, phối hợp thực hiện các hoạt động liên quan như việc thông tin, trao đổi thông tin, chia sẻ cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan trong công tác giải quyết, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền biện pháp khắc phục các tồn tại, thiếu sót trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

THANH NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác