Bộ chỉ số và Tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng ở các đơn vị, địa phương
Đăng ngày 24-05-2023 17:35, Lượt xem: 162

Ngày 23-5, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1065/QĐ-UBND về Ban hành Bộ chỉ số và Tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng năm 2022.

Các đối tượng đánh giá gồm: UBND các quận, huyện: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang.

Các sở, ban, ngành: Ban Quản lý An toàn thực phẩm Đà Nẵng, Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Sở Công Thương, Sở Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở. vụ, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Thanh tra thành phố, Văn phòng UBND.

Các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc UBND thành phố: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền hình, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và Phát triển đô thị; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý các dự án phát triển hạ tầng Khu công nghiệp và Công nghệ cao, Quỹ đầu tư phát triển, Trường Cao đẳng Nghề, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật.

Thời kỳ đánh giá từ ngày 16-12-2021 đến 15-12-2022. Phạm vi đánh giá là công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) ở các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc UBND thành phố.

Tổng điểm các tiêu chí đánh giá là 100. Trong đó: Tiêu chí đánh giá việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN (25 điểm); Tiêu chí đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng (40 điểm); Tiêu chí đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng (30 điểm); Tiêu chí đánh giá việc thu hồi tài sản tham nhũng (5 điểm).

Việc đánh giá phải đảm bảo tính khách quan, toàn diện, trung thực, công khai, minh bạch; căn cứ vào Bộ chỉ số và tài liệu chứng minh về công tác PCTN của các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc UBND thành phố tham gia đánh giá thực hiện thu thập tài liệu, tổng hợp số liệu làm bằng chứng, lập hồ sơ đánh giá; Báo cáo kết quả tự đánh giá theo đề cương hướng dẫn; Tự đánh giá bằng cách chấm điểm và xây dựng báo cáo đánh giá; Tổng hợp điểm tự đánh giá từng nội dung vào mẫu; Bảng tổng hợp điểm tự đánh giá.

Cùng với đó, thuyết minh chi tiết kết quả tự đánh giá công tác PCTN của cơ quan, đơn vị trong 2022 theo hướng dẫn; Thuyết minh tự đánh giá công tác PCTN các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc UBND thành phố.

Tài liệu, số liệu minh chứng của từng cơ quan, đơn vị được thể hiện theo mẫu; Danh mục tài liệu, số liệu minh chứng theo Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc UBND thành phố.

Sau đó, gửi Báo cáo kết quả tự đánh giá và các phụ lục kèm theo về UBND thành phố (bản giấy qua Thanh tra thành phố và bản điện tử theo địa chỉ email pctntttp@danang.gov.vn; đối với tài liệu chứng minh (trừ văn bản mật) gửi bằng bản điện tử về địa chỉ email pctn-tttp@danang.gov.vn). Phối hợp, giải trình, cung cấp tài liệu để làm rõ theo yêu cầu của Thanh tra thành phố trong quá trình thẩm tra.

UBND thành phố giao Thanh tra thành phố ban hành văn bản triển khai việc đánh giá công tác PCTN các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc UBND thành phố; xác định thời kỳ đánh giá, thời hạn nộp báo cáo và hồ sơ đánh giá của các đơn vị. Trường hợp cần thay đổi bộ chỉ số cho phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu của Thanh tra Chính phủ, kiến nghị, đề xuất UBND thành phố xem xét, quyết định.

Hướng dẫn và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác đánh giá; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét, làm rõ, thẩm tra Báo cáo đánh giá của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc UBND thành phố. Tổng hợp kết quả, tham mưu UBND thành phố công bố xếp hạng về công tác PCTN các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc UBND thành phố.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 28-4-2022 của UBND thành phố ban hành Bộ chỉ số và Tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện thành phố Đà Nẵng.

*Các mẫu phụ lục và báo cáo Tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022: Xem tại đây

THANH NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác