Gắn cải cách hành chính trong cơ quan Đảng với tinh thần trách nhiệm, khát vọng, động lực làm việc của cán bộ
Đăng ngày 25-05-2023 16:30, Lượt xem: 167

Đây là phát biểu chỉ đạo của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết tại Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Đề án cải cách hành chính giai đoạn 2020-2025 gắn với đánh giá tình hình thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng vào sáng 25-5.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ quan trọng.

Sau 3 năm triển khai Đề án đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Đảng thành phố. Các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy có nhận thức đầy đủ hơn, tổ chức triển khai chỉ đạo quyết liệt hơn và có những sản phẩm cụ thể, đưa đề án vào trong thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế, tồn đọng: còn khoảng cách trong công tác cải cách hành chính trong khối đảng với khối hành chính; tính liên thông toàn hệ thống còn thiếu;...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, sơ kết quá trình thực hiện Đề án trong thời gian qua để thực hiện tốt hơn trong thời gian đến.

Trong đó, gắn công tác cải cách hành chính trong đảng hiện nay với việc phát huy vai trò nêu gương, tinh thần trách nhiệm, khát vọng, động lực làm việc, tinh thần quyết liệt trong tham mưu xử lý công việc của cán bộ, công chức; xác định rõ tinh thần của cải cách hành chính trong đảng quan trọng nhất là tinh gọn bộ máy gắn với hiệu lực hiệu quả. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt phương châm "Nhanh hơn, khoa học hơn, hiệu quả hơn, cải tiến phương pháp, lề lối làm việc khoa học, chuyên nghiệp" trong tất cả các khâu và thực hiện nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, các đơn vị khi thực hiện tham mưu bảo đảm tính đồng bộ, không chồng chéo; tăng cường chuyển đổi số, nghiên cứu thêm phần mềm hỗ trợ công việc chuyên môn. 100% văn bản phải được rà soát chuẩn hóa, văn bản mật được lưu trữ đúng quy định.

Các cơ quan, đơn vị duy trì hệ thống hội nghị trực tuyến; nâng cấp hệ thống đường truyền mạng internet; chuẩn hóa đội ngũ cán bộ phụ trách trực tiếp nhiệm vụ lưu trữ, văn thư, công nghệ thông tin.

Các cấp ủy đảng, cơ quan, địa phương chú trọng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện hiệu quả, có sản phẩm cụ thể, sử dụng ngân sách địa phương phù hợp; tăng cường quán triệt ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức người lao động; tổ chức phong trào thi đua tạo điểm nhấn và làm cơ sở để đánh giá. Trong đó, người đứng đầu phải có trách nhiệm nêu gương, đi đầu.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Văn phòng Thành ủy đôn đốc tiến độ; khẩn trương thành lập tổ công tác để xây dựng Bộ chỉ số đánh giá chất lượng cải cách hành chính, chuyển đổi số trong cơ quan Đảng và Mặt trận, hội đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, hoàn thành trong tháng 10-2023.

Các địa phương, đơn vị rà soát cơ sở vật chất để đề xuất mua sắm thêm trang thiết bị, bảo đảm phục vụ tốt công việc. Đặc biệt, tăng cường công tác bảo vệ, bảo vệ bí mật Nhà nước; lưu ý kiểm tra, hậu kiểm tra, tái giám sát.


Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo, qua 03 năm triển khai, công tác cải cách hành chính, công tác văn thư, lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực với nhiều mô hình, cách làm mới, nổi bật.

Trong đó, về cải cách hành chính, có 14/19 mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đã hoàn thành; 05/19 nội dung triển khai đảm bảo tiến độ. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường đổi mới hình thức học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, thành phố theo hướng vừa trực tiếp, vừa trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Công tác xây dựng và ban hành văn bản lãnh đạo của Đảng từng bước được chuẩn hóa, góp phần cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng; đổi mới cách quán triệt, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường hình thức trực tuyến trong xử lý công việc, hội họp.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng được triển khai sâu rộng giúp thúc đẩy công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy đảng. Việc triển khai hệ thống quản văn bản và điều hành tác nghiệp Egov, phần mềm theo dõi tiến độ công việc và đẩy mạnh triển khai ứng dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động các cơ quan Đảng bước đầu đi vào nền nếp, góp phần điều hành, xử lý công việc được nhanh chóng, kịp thời.

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng được chú trọng, bộ máy của hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Công tác văn thư, lưu trữ được tăng cường. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và bảo vệ bí mật Nhà nước trong soạn thảo, xử lý văn bản được Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm chỉ đạo thường xuyên, hệ thống mạng diện rộng Thành ủy thời gian qua chưa xảy ra lộ lọt, mất an toàn, an ninh thông tin.

THANH THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác