Hoàn thiện các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong giai đoạn mới
Đăng ngày 26-05-2023 15:40, Lượt xem: 132

Sáng 26-5, tại Đà Nẵng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học “Hoàn thiện các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong giai đoạn mới”. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Tiến Hưng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Các cơ quan Đảng Trung ương đồng chủ trì Hội thảo.


Quang cảnh Hội thảo

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp Cách mạng 93 năm qua, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, luôn kiên trì nguyên tắc tập trung dân chủ và coi đây là nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng, chỉ đạo toàn bộ việc xây dựng tổ chức và hoạt động của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung thống nhất, đồng thời không ngừng phát huy dân chủ trong Đảng.

Tại Đà Nẵng, sau khi tiếp nhận các chỉ đạo từ Trung ương, Thành ủy đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đánh giá toàn diện việc thực hiện các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ đã giữ vững sự đoàn kết thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể trong việc đề ra các chủ trương, nghị quyết sát với tình hình thực tế. Nhờ đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo được sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ thành phố.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết khai mạc Hội thảo

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Tiến Hưng đề nghị các đại biểu làm rõ nội dung, yêu cầu của việc hoàn thiện cơ chế thực thi nguyên tắc trong tình hình mới trên các lĩnh vực: công tác tổ chức - cán bộ, kiểm tra, nội chính, tuyên giáo, dân vận của Đảng, trong hoạt động bầu cử, tổ chức Đại hội Đảng các cấp, trong xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức Đảng.

Đồng thời, đưa ra các giải pháp cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ thành các nội dung quy định đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở; nghiên cứu giải pháp nhằm đề cao, phát huy vai trò của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện trách nhiệm nêu gương, nhất là trong thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình; giải quyết tốt mối quan hệ giữa cấp ủy với chính quyền và các tổ chức khác trong hệ thống chính trị.


Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Tiến Hưng phát biểu tại Hội thảo

Bên cạnh đó, nghiên cứu, đề xuất giải pháp mở rộng dân chủ đi liền với tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; xây dựng cơ chế hữu hiệu để kiểm soát quyền lực theo hướng quyền lực đến đâu, trách nhiệm đến đó, bảo đảm vai trò lãnh đạo của tập thể nhưng không ngừng đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu; chủ động, kiên quyết đấu tranh hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ…

Hội thảo gồm hai phiên. Tại phiên thứ nhất, các đại biểu bàn về các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng do Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương điều hành với nhiều tham luận như: Đảng viên trong vai trò thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ (Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hữu Khiển, nguyên Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia); Giải pháp hoàn thiện cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ của Đảng (Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương); Nguyên tắc tập trung dân chủ với kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ (Tiến sỹ Nguyễn Văn Hào, Học viện Chính trị khu vực III)…

Tại phiên thảo luận thứ hai, các đại biểu nêu ra các giải pháp hoàn thiện các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong tình hình mới; nghe tham luận về thực tiễn triển khai, các khó khăn và giải pháp hoàn thiện cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung…

MAI QUANG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác