Gửi báo giá dịch vụ tư vấn xác định giá đất 08 cơ sở nhà, đất
Đăng ngày 27-05-2023 06:42, Lượt xem: 110

Thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại Thông báo số 221/TB-VP ngày 22/5/2023 của Văn phòng UBND thành phố, Sở Tài chính thực hiện các thủ tục thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá để xác định giá đất theo giá thị trường của các cơ sở nhà, đất như sau:

TT Tên địa chỉ, cơ sở nhà đất Diện tích đất (m2) Thời diểm định giá
1 26 Bạch Đằng 916,8 Ngày 09/02/2010
2 34 Bạch Đằng 1.421,7 Ngày 17/4/2010
3 124 Bạch Đằng 53,6 Ngày 15/12/2012
4 20 Đống Đa 1.756,2 (đã trừ 70,9 m2 phạm lộ giới) Ngày 21/9/2010
5 17 Lý Thái Tổ 92,6 Ngày 09/5/2011
6 16 Lý Thường Kiệt 4.105,20 Ngày 30/12/2010
7 140 Lê Lợi 670,4 Ngày 06/10/2010
8 74 Điện Biên Phủ 161/1 Ngày 03/5/2012

Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Sở Tài chính mời các Doanh nghiệp thẩm định giá, các Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá tham gia báo giá dịch vụ tư vấn xác định giá đất của khu đất nêu trên và gửi về Sở Tài chính trước ngày 02/6/2023.

Để phục vụ lập dự toán, đề nghị quý đơn vị liên lạc số điện thoại: 0236.3821.784 gặp chị Cao Thị Diệu Thúy để được cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan.

Sở Tài chính gửi các Doanh nghiệp thẩm định giá, các Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá tham gia chào giá.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác