Khắc phục những bất cập đối với công tác tư vấn đầu tư các công trình, dự án ngành giao thông vận tải
Đăng ngày 05-06-2023 17:13, Lượt xem: 141

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 2664/UBND-ĐTĐT ngày 25-5-2023 giao các sở, ngành chức năng và UBND các quận, huyện triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 19-5-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập lại trật tự, kỷ cương, khắc phục những bất cập đối với công tác tư vấn đầu tư xây dựng các công trình, dự án ngành giao thông vận tải.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 19-5-2023 của Thủ tướng Chính phủ để rà soát, kiểm tra, kịp thời tham mưu đề xuất các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của UBND thành phố theo quy định.

Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao kịp thời công bố giá các loại vật liệu xây dựng thông thường, chỉ số giá đầy đủ... theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá; thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường để kịp thời cập nhật, công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá bảo đảm đầy đủ, phù hợp với thực tế.

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan căn cứ khung giá đất của Chính phủ ban hành, tổ chức xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành bảng giá đất điều chỉnh phù hợp. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Xây dụng, Sở Công Thương, UBND các quận, huyện, các Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thuộc UBND thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan triển khai thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ về việc giao mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cho nhà thầu thi công; không để xảy ra việc giao mỏ không đúng đối tượng, làm nảy sinh hoạt động "mua đi, bán lại” tăng giá vật liệu

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ động rà soát các mỏ vật liệu đã cấp, có biện pháp xử lý kịp thời đối với mỏ cấp không đúng quy định; xử lý nghiêm theo quy định của pháo luật đối với tình trạng “găm hàng”, liên kết giữa các chủ mỏ vật liệu để nâng giá, làm ảnh hưởng thi công dự án. Trường hợp vượt thẩm quyền, tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, xử lý theo quy định.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện chủ động phối hợp với các bộ, ngành có liên quan trong việc kiểm tra, rà soát chi phí giải phóng mặt bằng, hạn chế tối đa việc tăng vốn đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện các dự án ngành giao thông vận tải.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác