Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
Đăng ngày 16-09-2023 07:18, Lượt xem: 13

Ngày 14-9, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 175/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27-5-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch nhằm quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 16 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu trong việc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, lĩnh vực quản lý; thực hiện tốt công tác dự báo, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ gắn liền với việc thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng thời, tăng cường giáo dục, phổ biến các quy định pháp luật trong Bộ Luật Hình sự và các văn bản hướng dẫn liên quan đến tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tập trung tuyên truyền, thông báo phương thức, thủ đoạn tổ chức, lôi kéo, tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc, nhất là trên không gian mạng để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa; các quy định, chế tài xử lý và hậu quả, hệ lụy của việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tổ chức ký cam kết không tổ chức, chứa chấp, tham gia tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới mọi hình thức.

Chủ động nắm chắc tình hình các đối tượng, nhóm, tổ chức tín dụng cơ sở kinh doanh, dịch vụ có biểu hiện chứa chấp, tổ chức, tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm các nguy cơ tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn. Thường xuyên mở các đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp, đấu tranh, xử lý tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, khám phá các vụ án; kịp thời đưa ra xét xử, răn đe chung trong quần chúng nhân dân; quyết tâm kéo giảm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn.

Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang chấp hành nghiêm và vận động gia đình, người thân tuân thủ các quy định pháp luật; không bao che, tiếp tay, chứa chấp, tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới mọi hình thức. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy Đảng, cấp trên nếu để xảy ra tình hình phức tạp về tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cấp dưới hoặc thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, giải quyết, để phát sinh hậu quả nghiêm trọng. Kiên quyết xử lý nghiêm các hoạt động chứa chấp, làm ngơ, bao che, tiếp tay, bảo kê cho các hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt các cơ chế, chính sách an sinh xã hội, giải quyết, tạo công ăn việc làm cho người lao động; chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, Chương trình “5 không, 3 có”, Đề án “Thành phố 4 an”, góp phần phòng ngừa các hành vi tố chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn thành phố. Thực hiện rà soát, xác định những bất cập trong các quy định của pháp luật để có đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực liên quan đến công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, nhất là các lĩnh vực dễ nảy sinh hoặc có sơ hở để tội phạm lợi dụng hoạt động.

UBND thành phố giao Công an thành phố tham mưu, đề xuất UBND thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện phối hợp lực lượng chuyên trách thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn, hậu quả, tác hại, nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và các tầng lớp nhân dân; đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định pháp luật.

Công an thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương xác định những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan gây khó khăn trong phòng ngừa, đấu tranh, điều tra, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc để kịp thời tham mưu, đề ra các giải pháp xử lý, khắc phục; tiếp tục đẩy mạnh quá trình kết nối, tích hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các hệ thống cơ sở dữ liệu của các sở, ban, ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm.

Chủ động nắm chắc tình hình; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ của ngành Công an. Triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật; triệt phá các đường dây, băng nhóm tội phạm hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, nhất là triệt xóa các đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc quy mô lớn, tính chất chuyên nghiệp, sử dụng công nghệ cao, liên địa bàn, gây bức xúc dư luận...; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật. Thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến hoạt động "tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

UBND thành phố giao Công an thành phố tăng cường thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, cửa hàng, quán nước, các cơ sở cầm đồ, cho vay, kinh doanh tài chính và các cơ sở kinh doanh khác có biểu hiện vi phạm liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc; quản lý xuất nhập cảnh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam và người Việt Nam xuất cảnh ra nước ngoài để thực hiện hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc trái phép.

Đồng thời, làm tốt công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh tuyên truyền cho mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao hiểu biết nhận thức pháp luật, hậu quả khi tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc; tuyên truyền phương thức, thủ đoạn phạm tội, vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn thành phố.

Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tăng cường đầu tư kinh phí, trang thiết bị hiện đại; nâng cao năng lực trình độ đội ngũ cán bộ trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đảm bảo đúng theo trình tự, quy định của pháp luật; lựa chọn các vụ án điểm đưa ra xét xử công khai, xử lý nghiêm minh nhằm giáo dục răn đe, phòng ngừa chung.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả, tác hại của tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chưc đánh bạc và đánh bạc; đưa tin, bài về kết quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý của các lực lượng chức năng, đặc biệt ở những khu vực nông thôn, khu công nghiệp, khu dân cư, nơi tập trung đông người lao động, học sinh, sinh viên,...; kịp thơi cung cấp thông tin và phối hợp lực lượng Công an phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc theo chức năng, nhiệm vụ.

Mặt khác, tăng cường công tác quản lý các nội dung quảng cáo đăng tải trên báo chí, không gian mạng, xuát bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; không cho đăng tải, tiến hành hoặc đề xuất gỡ bỏ các bài viết quảng cáo trái phép có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; quản lý chặt chẽ thuê bao Internet, thuê bao di động (3G, 4G, 5G), đảm bảo các thuê bao đang hoạt động đều có thông tin đúng quy định và trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; rà soát, kiểm tra, đề xuất triển khai các giải pháp xác thực, tạm dừng hoạt động hoặc thu hồi các thuê bao vi phạm, loại bỏ SIM “rác” để phòng ngừa các đối tượng phạm tội lợi dụng thực hiện hành vi đánh bạc, tố chức đánh bạc.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với Công an thành phố chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tố chức đánh bạc và đánh bạc.

Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; thường xuyên rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý Nhà nước liên quan đến công tác phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tăng cường công tác tuyên truyền phương thức, thủ đoạn, hậu quả, tác hại của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đặc biệt ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu vực nông thôn, khu công nghiệp, khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, các cơ sở lưu trú...; tăng cường quản lý Nhà nước trong các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, giải trí, du lịch..., không để đối tượng lợi dụng để thực hiện các hành vi cá cược, tổ chức đánh bạc và đánh bạc, nhất là trên không gian mạng; quản lý các trò chơi, hoạt động tại các lễ hội, sự kiện có tính chất cá cược, cờ bạc, thắng thua bằng tiền, hiện vật. Phối hợp với các cơ quan, chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ, kiểm tra, ngăn chặn, bóc gỡ, tháo dỡ, xóa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo có nội dung liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

UBND thành phố giao Sở Công Thương thường xuyên kiểm tra các điều kiện hoạt động của các doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực thương mại điện tử; quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động thương mại điện tử và các mô hình hoạt động kinh doanh trên ứng dụng công nghệ số để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Kịp thời kiểm tra, phát hiện hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có thông báo hoạt động trên địa bàn thành phố; phối hợp theo dõi, phát hiện hoạt động đa cấp trái phép thông qua hình thức sàn giao dịch ngoại hối, đầu tư tài chính, tiền điện tử, tài sản ảo, huy động vốn trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, phối hợp với Công an thành phố tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành đối với hoạt động huy động vốn, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý; phối hợp Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng và các dơn vị chức năng liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các cá nhân, tổ chức kinh doanh máy trò chơi điện tử có thưởng bằng tiền, hiện vật không đúng quy định pháp luật.

Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng phối hợp với Công an thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng các bản tin, phóng sự, chuyên mục, kịp thời truyền tải thông tin, tuyên truyên về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc để nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân; kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc để ngăn chặn, đấu tranh, xử lý.

UBND thành phố đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định tạo điều kiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; ứng dụng công nghệ trong phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng gắn với đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động ngân hàng. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố, các sở, ban, ngành thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trong đó tập trung rà soát, phát hiện, kịp thời có biện pháp xử lý các giao dịch đáng ngờ; nhanh chóng cung cấp thông tin cho lực lượng Công an phục vụ công tác xác minh, đấu tranh, xử lý; rà soát, phát hiện, xử lý nghiêm hành vi thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, mua bán, mở hộ tài khoản ngân hàng, ví điện tử. Phối hợp với Công an thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, rà soát, kiểm tra, phát hiện các dấu hiệu giao dịch đáng ngờ có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; đánh giá những bất cập, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, xử lý các giao dịch đáng ngờ có dấu hiệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

UBND thành phố cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức thành viên tăng cường giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, nhất là giám sát tại địa bàn khu dân cư, địa bàn cơ sở; vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tố giác, đấu tranh lên án đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; phối hợp tổ chức hiệu quả diễn đàn quần chúng nhân dân lên án, tố giác tội phạm tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, nhất là tầng lớp thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, trẻ em... trong phòng ngừa đấu tranh với hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc; không để bị lôi kéo bởi các loại hình đánh bạc trái phép núp bóng cá cược thể thao, trò chơi điện tử, trò chơi dân gian; bị các đối tượng xấu lôi kéo tham gia đánh bạc vào dịp Tết lễ hội. Đề xuất xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ đoàn viên, hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, làm tốt công tác an sinh xã hội. Phát động phong trào đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh sinh viên người lao động phối hợp với lực lượng chức năng ra quân tháo gỡ bảng hiệu, tẩy xóa tờ rơi, quảng cáo... liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các sở, ban, ngành khác có liên quan hằng năm có trách nhiệm chủ động xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự của đơn vị, trong đó chú trọng thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức người lao động.

Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy đảng và lãnh đạo cấp trên về việc để cán bộ, đảng viên thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc gây bức xúc trong nhân dân; chủ động có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm của cán bộ, đảng viên liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; đồng thời, kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền tiến hành thanh tra, kiểm tra, xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện nghiên cứu xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện thực chất, có hiệu quả các cơ chế, chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động, phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại địa phương. Tổ chức tuyên truyền, thông tin rộng rãi, kịp thời trong nhân dân về đường lối, chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, an sinh xã hội, phòng ngừa tội phạm, các hành vi vi phạm liên quan hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Bên cạnh đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật gắn với các chương trình phát triển kinh tê xã hội ở địạ phương, trong đó tập trung chỉ đạo việc cấp, đăng ký kinh doanh, thu hồi Giấy Chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự các cơ sở kinh doanh có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc theo quy định của pháp luật; thanh tra, kiểm tra hoạt động huy động vốn, kinh doanh có dấu hiệu đánh bạc để phối hợp lực lượng Công an xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật; lực lượng Công an địa phương tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; quan tâm hỗ trợ kinh phí, phương tiện cho Công an địa phương trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm.

UBND các quận, huyện  có trách nhiệm đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là xây dựng xã, phường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư, trường học an ninh, an toàn, không có hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; thực hiện hiệu quả Đề án Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự giai đoạn 2021-2025; vận động các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, người dân trên địa bàn chủ động phát hiện, ngăn chặn các đối tượng phát, dán tờ rơi, quét sơn quảng cáo có nội dung liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; kịp thời bóc gỡ, xóa bỏ tờ rơi, biển quảng cáo dán, treo trên tường, cột điện hay những nơi công cộng khác có nội dung liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc... làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự giao thông, trật tự xã hội.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác