Tăng cường quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống quốc lộ
Đăng ngày 18-09-2023 14:08, Lượt xem: 38

Ngày 15-9, UBND thành phố có văn bản số 5034/UBND-ĐTĐT về việc tăng cường quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống quốc lộ.

Theo đó, UBND thành phố giao UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các xã, phường tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ trên tuyến quốc lộ, cao tốc đi qua địa bàn, tổ chức thực hiện và quản lý theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (đã được sửa đổi, bổ sung tại các Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013, Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ) và các Thông tư hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Trong đó, cần phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải, Khu Quản lý đường bộ III để phát hiện và xử phạt kịp thời theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm hành lang an toàn đường bộ; xử lý nghiêm đối với các vi phạm đã được các cơ quan, đơn vị của ngành giao thông phát hiện, lập biên bản vi phạm; tăng cường tổ chức tuyên truyền đến người dân nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ đất dành cho đường bộ và phạm vi đất hành lang an toàn đường bộ theo quy định. Phối hợp với các cơ quan chức năng ngành Giao thông vận tải trong quản lý đất đai nơi có tuyến quốc lộ, cao tốc đi qua, bảo đảm bộ trong quản lý kết cấu hạ tầng giao thông với quản lý, sở hữu đất đai, cơ sở hạ tầng của địa phương; phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải, Khu Quản lý đường bộ III, Doanh nhiệp Dự án BOT, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) xử lý nghiêm tình trạng người dân vi phạm hành lang an toàn lên bắt xe khách trên đường cao tốc.

Đối với việc đấu nối trên quốc lộ, giao Sở Giao thông vận tải rà soát lại các điểm đấu nối trên quốc lộ để đề xuất ban hành quyết định phê duyệt điểm đấu nối (trước đây là quy hoạch điểm đấu nối) theo quy định tại Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; trường hợp phát hiện điểm đấu nối chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định, chỉ đạo các lực lượng chức năng kiên quyết đóng ngay các điểm đấu nối để đảm bảo an toàn giao thông.

Giao Công an thành phố, Sở Giao thông vận tải, UBND các quận, huyện tăng cường công tác thanh tra, tuần tra kiểm soát, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo vệ công trình đường bộ, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trong công tác quản lý xe quá tải, tình trạng hoán cải, cơi nới thành thùng xe.

NGUYỆT ÁNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác