Để người dân thụ hưởng một môi trường thực sự trong lành
Đăng ngày 26-09-2023 05:57, Lượt xem: 33

Cùng với những thành tựu đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, chính quyền thành phố đang tập trung nhiều giải pháp xây dựng thành phố môi trường, thành phố xanh và gặt hái nhiều kết quả nổi bật, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành “Thành phố Môi trường” trong lòng cả nước và bạn bè quốc tế.

Với việc triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030, Đà Nẵng quyết tâm phấn đấu mục tiêu trở thành thành phố môi trường, hướng đến đô thị sinh thái.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá, mục tiêu này hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển chung của đất nước sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng với chủ trương hội nhập quốc tế; phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; xây dựng nền kinh tế xanh, thân thiện môi trường...

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, thời gian qua, thành phố đã tích cực triển khai thực hiện đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030 cũng như thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, quyết tâm để người dân thụ hưởng một môi trường thực sự trong lành.

Qua 2 năm triển khai Đề án (2021 – 2022), Đà Nẵng đã chủ động thu hút các nguồn lực đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực quản lý Nhà nước của ngành ở các địa phương.

Riêng năm 2022, hơn 88 nhiệm vụ được triển khai, tương ứng với 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, với nguồn lực tài chính hơn 3.400 tỷ đồng (chưa kể các dự án quốc tế tài trợ).


Đà Nẵng đã gặt hái nhiều kết quả nổi bật trong xây dựng thành phố môi trường

Thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo Đề án giai đoạn 2021 - 2030; tổ chức hiệu quả các hoạt động truyền thông, công bố Đề án và thúc đẩy, huy động các nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quốc tế, cộng đồng, doanh nghiệp cùng đồng hành triển khai Đề án trong giai đoạn mới; ban hành các Kế hoạch triển khai hằng năm.

Đồng thời, thành phố đã quản lý, vận hành khai thác các hạng mục tại Khu liên hợp xử lý Khánh Sơn; thực hiện đầu tư đồng bộ các công trình thu gom, xử lý rác thải tại Khánh Sơn. Thúc đẩy thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án Nhà máy xử lý CTRSH 1.000 tấn/ngày đêm tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn thành phố Đà Nẵng theo hình thức PPP, Dự án Nhà máy đốt rác phát điện công suất 650 tấn/ngày; tổ chức đầu tư, vận hành các trạm trung chuyển rác.

Ngoài ra, thành phố đã tổ chức triển khai lập Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồ án nhằm nâng cao chất lượng công tác thu gom, vận chuyển, tái sử dụng và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.


Thành phố có nhiều mô hình, cách làm hay về bảo vệ môi trường

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” giai đoạn 2021 - 2030, thành phố sẽ chủ động thu hút các nguồn lực đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực quản lý nhà nước của ngành ở các địa phương; tổ chức tham quan, trao đổi kinh nghiệm cũng như học hỏi, vận động tài trợ để triển khai các nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, Đà Nẵng sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động hưởng ứng phong trào, mô hình bảo vệ môi trường trong toàn thể nhân dân, doanh nghiệp, như: ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp, ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn...;  triển khai huy động, kêu gọi cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia công tác bảo vệ môi trường, trong đó nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường.

Với những nỗ lực và sự chung tay của cả hệ thống chính trị cùng Nhân dân thành phố, Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được trên chặng đường trở thành thành phố môi trường, hướng đến đô thị sinh thái.

THANH THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác