Lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND thành phố trong tháng 10 năm 2023
Đăng ngày 10-10-2023 20:20, Lượt xem: 136

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Tiếp công dân bản 2013; Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của Thường trực HĐND thành phố quy định về việc tiếp công dân và xử lý đơn, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND thành phố trong tháng 10 năm 2023, như sau:

- Thời gian: Lúc 14 giờ 00, ngày 25 tháng 10 năm 2023 (Chiều thứ Tư).

- Địa điểm: Phòng tiếp công dân, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố, số 32 đường Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng.

Để công tác tiếp công dân của Chủ tịch HĐND thành phố có hiệu quả, đề nghị người dân có nhu cầu tiếp dân liên hệ bộ phận tiếp công dân của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố tại số 32 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng để đăng ký trước ngày 21 tháng 10 năm 2023.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác