Công bố Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên các phương tiện truyền thông
Đăng ngày 14-11-2023 16:48, Lượt xem: 353

UBND thành phố ban hành Công văn số 6150/UBND-SKHĐT ngày 7-11-2023 giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, báo Đà Nẵng, Cổng thông tin điện tử thành phố, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cụ thể, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND thành phố (Cổng thông tin điện tử thành phố), UBND các quận, huyện, Báo Đà Nẵng và Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng đăng tải nội dung Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên Trang thông tin điện tử của đơn vị, Cổng thông tin điện tử thành phố, với yêu cầu: đăng tải thường xuyên, liên tục trên trang thông tin điện tử của cơ quan tổ chức lập quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch; thông báo trên kênh, chương trình thời sự của Đài phát thanh, truyền hình thành phố các nội dung tóm tắt Quyết định phê duyệt quy hoạch, danh mục dự án ưu tiên đầu tư trong thời kỳ quy hoạch; đăng tải tóm tắt nội dung quy hoạch ít nhất một lần trên trang nhất một tờ báo in hoặc trang chủ của báo điện tử trong thời gian ít nhất 30 ngày.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND thành phố (Cổng thông tin điện tử thành phố), UBND các quận, huyện, Báo Đà Nẵng và Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng có trách nhiệm hoàn thành việc công bố Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chậm nhất trước ngày 17 tháng 11 năm 2023.

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện rà soát Báo cáo thuyết minh quy hoạch và các bản đồ, sơ đồ đảm bảo thống nhất, đồng bộ với Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và đầy đủ các nội dung theo yêu cầu để đảm bảo công tác quản lý ngành, lĩnh vực trong quá trình thực hiện Quy hoạch.

Đồng thời, giao các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, các ban quản lý đang được giao thực hiện các quy hoạch phân khu rà soát, có ý kiến đối với Bản đồ phương án phân bổ và khoanh vùng các chỉ tiêu sử dụng đất thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để đảm bảo đầy đủ căn cứ triển khai thực hiện các định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, các quy hoạch đô thị, nông thôn, các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành, quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố trong thời kỳ quy hoạch theo quy định của pháp luật chuyên ngành, đảm bảo thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch thành phố đã được phê duyệt.

Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện có nhiệm vụ rà soát, hoàn chỉnh các nội dung đề xuất tích hợp vào Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được giao thực hiện, đảm bảo đầy đủ các nội dung chi tiết theo yêu cầu để phục vụ công tác quản lý ngành, lĩnh vực và dự thảo quyết định phê duyệt của UBND thành phối đối với các nội dung đề xuất tích hợp gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 30 tháng 11 năm 2023 để phối hợp rà soát.

UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các nội dung đề xuất tích họp, đảm bảo thống nhất với hồ sơ quy hoạch của thành phố; các sở, ban, ngành xin ý kiến các Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách ngành, lĩnh vực và hoàn thiện trình UBND thành phố phê duyệt trong quý 1-2024.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác