Thực hiện Thông tư 11/2023/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đăng ngày 23-11-2023 23:45, Lượt xem: 75

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 4541/VP-KT về việc thực hiện Thông tư 11/2023/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 15/11/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 11/2023/TT-BNNPTNT hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

Theo đó, nguyên tắc, căn cứ xác định vị trí việc làm: Nguyên tắc xác định vị trí việc làm thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định 106/2020/NĐ-CP; Căn cứ xác định vị trí việc làm thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 106/2020/ND-CP.

Cũng theo đó, danh mục vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: Vị trí việc làm Hội đồng quản lý: Chủ tịch Hội đồng quản lý; Thành viên Hội đồng quản lý; Vị trí việc làm Lãnh đạo quản lý: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ; Cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ; Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ; Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ;…

Ngoài ra, yêu cầu về trình độ đào tạo đối với thành viên Hội đồng quản lý: Tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực công tác và yêu cầu của vị trí việc làm.

Chi tiết nội dung Thông tư 11/2023/TT-BNNPTNT được đăng tải trên Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại địa chỉ https://www.mard.gov.vn. Văn phòng UBND thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, tra cứu áp dụng.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác