Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 47
Đăng ngày 26-11-2023 08:55, Lượt xem: 37

Triển khai các Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2023 và các Kết luận, chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ; Tăng cường công tác quản lí nhà nước về giáo dục; Xử lý các vấn đề Nhân dân và cử tri quan tâm trước Kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2023; Quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Siêu thị Đà Nẵng... là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố từ ngày 20-11 đến 24-11-2023.

Triển khai các Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2023 và các Kết luận, chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ

Ngày 23-11, UBND thành phố ban hành văn bản số 6481/UBND-TH về Triển khai các Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2023 và các Kết luận, chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện nghiên cứu các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chủ động triển khai; kịp thời tham mưu UBND thành phố chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền (nếu có).

Chủ động rà soát và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được Chủ tịch UBND thành phố giao. Kịp thời giải quyết khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 được các cấp giao.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các chính sách người có công, bảo đảm an sinh xã hội.

Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương tham mưu làm tốt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp công dân trên địa bàn.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các địa phương có tham mưu thực hiện quyết liệt việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Tăng cường công tác quản lí nhà nước về giáo dục

Ngày 22-11, UBND thành phố ban hành văn bản số 6414/UBND-SGDĐT về Tăng cường công tác quản lí nhà nước về giáo dục. Trong đó, đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo các đơn vị thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục; Làm rõ trách nhiệm, kịp thời xử lí nghiêm theo thẩm quyền nếu để xảy ra tình trạng thu tiền không đúng quy định.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Giám đốc Sở GDĐT căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo các đơn vị, trường học trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định, trách nhiện quản lí nhà nước về giáo dục; xây dựng và phát triển đội ngũ đảm bảo thực hiện hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; xây dựng, cải tạo, nâng cấp trường học và mua sắm các trang thiết bị dạy học; Thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra.

Chủ tịch UBND các quận, huyện tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả trách nhiệm quản lí nhà nước về giáo dục thuộc thẩm quyền trách nhiệm; Tổ chức kiểm tra, rà soát đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên tại các trường học trên địa bàn để có sự tuyển dụng, phân bổ, luân chuyển, biệt phái phù hợp. Đồng thời, tập trung rà soát, triển khai xây dựng, cải tạo, nâng cấp trường học và mua sắm các trang thiết bị dạy học; hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trên địa bàn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 24.

Xử lý các vấn đề Nhân dân và cử tri quan tâm trước Kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2023

Ngày 24-11, UBND thành phố ban hành văn bản số 6509/UBND-TH về Xử lý các vấn đề Nhân dân và cử tri quan tâm trước Kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2023.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện phổ biến, thông tin về kết quả xử lý của các kiến nghị đến từng Tổ dân phố, Chi bộ Khu dân cư; thực hiện nghiêm việc giải quyết kiến nghị cử tri theo thẩm quyền, tập trung vào các kiến nghị bức xúc của cử tri.

Chỉ đạo UBND và Mặt trận các xã, phường đề nghị cử tri cung cấp thêm thông tin liên hệ để thuận tiện trong công tác cung cấp thông tin kết quả xử lý, trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan chức năng.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Trung tâm IOC phối hợp Văn phòng UBND thành phố và các đơn vị, địa phương liên quan xây dựng phương án cập nhật các kiến nghị của cử tri lên hệ thống https://gopy.danang.gov.vn để người dân có thể theo dõi tiến độ xử lý và kịp thời thông tin nghị đến người dân.  

Quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Siêu thị Đà Nẵng

Ngày 21-11, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2549/QĐ-UBND về Ban hành giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Siêu thị Đà Nẵng được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Theo đó, quy định về giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại cho Siêu thị Đà Nẵng được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước đối với hộ kinh doanh cố định là: 393.000 đồng/m²/tháng.

Mức giá nêu trên là mức giá tối đa đã bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí quản lý, chi phí bán hàng, thuế theo quy định và các khoản chi phí khác có liên quan; chưa bao gồm dịch vụ trông coi hàng hóa, dịch vụ vệ sinh, dịch vụ thuê quầy sạp, điện, nước sinh hoạt của hộ tiều thương tại chợ.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21-11-2023. Các hợp đồng (hoặc thỏa thuận) đã được ký kết giữa Công ty TNHH MTV Cho Siêu thị Đà Nẵng với các tổ chức, cá nhân sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đang còn hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo mức giá tại hợp đồng hoặc thỏa thuận giữa các bên cho đến khi kết thúc hợp đồng; sau đó mới điều chỉnh sang giá dịch vụ mới theo quy định Quyết định này.

CỔNG TTĐT TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác