Danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp trên địa bàn thành phố năm 2023
Đăng ngày 02-12-2023 06:14, Lượt xem: 25

Thực hiện quy định tại Điều 20 Luật Giám định tư pháp năm 2012, Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ủy quyền cho Sở Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, trên cơ sở tổng hợp danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp của các sở, ngành, đơn vị liên quan, Sở Tư pháp đã tổng hợp Danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp trên địa bàn thành phố năm 2023 như sau:

- Tổ chức giám định tư pháp công lập: 02 tổ chức;

- Tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc: 11 tổ chức;

- Giám định viên tư pháp: 55 người;

- Người giám định tư pháp theo vụ việc: 45 người.

(Xem chi tiết tại file danh sách đính kèm).
 

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác