Kế hoạch cấp nước an toàn khu vực nông thôn giai đoạn 2023-2027 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 05-12-2023 16:43, Lượt xem: 61

Ngày 1-12, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2625/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cấp nước an toàn khu vực nông thôn giai đoạn 2023-2027 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, kế hoạch với mục tiêu đảm bảo người dân nông thôn được quyền tiếp cận sử dụng dịch vụ cấp nước sạch công bằng, thuận lợi, an toàn với chi phí hợp lý; bảo vệ sức khỏe, giảm các bệnh liên quan đến nước và vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nông thôn, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn với thành thị, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Mục tiêu cụ thể, đến năm 2030, 95% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung có chất lượng nước sạch đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế với số lượng tối thiểu 150 lít/người/ngày đêm; đến năm 2045, phấn đấu 100% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch và vệ sinh an toàn, bền vững.

Kế hoạch thực hiện cấp nước an toàn cho 6 công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung gồm:

TT Tên công trình Năm đưa vào sử dụng Công suất phục vụ (m3/ngày) Số hộ cấp nước Nguồn cấp nước
1 Công trình cấp nước Phú Sơn 2005 2000 2.515 Sông Yên
2 Công trình cấp nước xã Hòa Phú, Hòa Phong (Khe Giành) 2011 1.100 1.325 Sông Túy Loan
3 Công trình cấp nước thôn Phú Túc (Ngầm đôi) 2000 550 335 Sông Túy Loan
4 Công trình cấp nước thôn Giàn Bí (Khe Áo) 2007 250 195 Sông Cu Đê
5 Trạm cấp nước khe Răm 2019 262 255 Sông Cu Đê
6 Trạm cấp nước sinh hoạt thôn Nam Yên 2012 192 215 Nước ngầm

Kế hoạch nêu các nội dung đánh giá nguy hại, rủi ro, sự cố có thể xảy ra đối với công trình cấp nước, các biện pháp phòng ngừa được xác định theo thứ tự ưu tiên, các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa, khắc phục sự cố bổ sung và lập kế hoạch cải thiện từng bước và lập kế hoạch quy trình ứng phó với biến đổi xảy ra trong điều kiện vận hành có sự cố, mất kiểm soát và tình huống khẩn cấp, cũng như xây dựng chương trình kiểm tra, đánh giá hiệu quả các biện pháp kiểm soát và kế hoạch cấp nước an toàn.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tài liệu hướng dẫn, tổ chức tập huấn về xây dựng, phê duyệt kế hoạch cấp nước an toàn đối với công trình cấp nuớc sạch thôn tập trung; thu, xử lý và trữ nước an toàn hộ gia đình; tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị cấp nước, các hộ gia đình theo dõi, giám sát và duy trì số lượng, chất lượng nước; xây dựng thông tin, dữ liệu bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn.

Hằng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện cấp nước an toàn cho Ủy ban nhân cấp tỉnh và cục Thủy lợi theo yêu cầu; nghiên cứu, tổ chức lập danh mục dự án cấp nước sạch, đầu tư phục vụ công tác xúc tiến, kêu gọi vốn đầu tư từ các nguồn vốn; hướng dẫn cho các hộ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi quy mô gia đình nhỏ lẻ, thực hiện tốt các các biện pháp chống ô nhiễm nguồn nước do hoá chất bảo vệ thực vật và chất thải từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi.

Sở Xây dựng tham mưu UBND thành phố kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình cấp nước an toàn, chống thất thoát, thất thu nguồn nước sạch thành phố Đà Nẵng; chỉ đạo đơn vị cấp nước thực hiện cấp nước an toàn cho các khu vực nông thôn lân cận khu vực đô thị được cung cấp nước từ nhà máy nước đô thị.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiểm nguồn nước theo thẩm quyền; lập, quan lý hành lang bảo vệ nguồn nước, vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; bảo đảm nguồn nước phục vụ cung cấp nước sinh hoạt trong trường hợp hạn hán, thiếu nước hoặc xảy ra sự cố ô nhiễm nguồn nước.

Sở Y tế tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo chất lượng nuớc sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại các đơn vị cấp nước trên địa bàn theo quy định hiện hành; tổ chức thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, thay đổi hành vi về sinh hộ gia đình, vệ sinh cá nhân, cấp nước và vệ sinh trạm y tế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan xây dựng và tham mưu UBND thành phố ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt và duy trì kế hoạch cấp nước an toàn; vận động, thu hút nguồn vốn đầu tư cho các dự án cấp nước sạch nông thôn an toàn theo hình thức PPP theo đúng quy định.

Sở Tài chính phối hợp tham mưu các nội dung liên quan đến kinh phí thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn theo chỉ đạo của UBND thành phố.

UBND huyện Hòa Vang phối hợp với các tổ chức có công trình khai thác nước để cấp cho sinh hoạt và các cơ quan liên quan trên địa bàn xác định ranh giới phạm vi của vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên thực địa sau khi được phê duyệt, công bố; thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn; tiếp nhận thông tin, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai thác nước trên địa bàn theo thẩm quyền. Đồng thời, phối hợp thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn đối với các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn; Phối hợp xây dựng thông tin, dữ liệu về bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn; Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện cấp nước an toàn cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

Đơn vị cấp nước xác định ranh giới, lắp đặt biển báo, tổ chức bảo vệ an toàn khu vực thu nước, hệ thống cấp nước; phát hiện và ngăn chặn kịp thời, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm, gây mất an toàn cho hoạt động cấp nước trên địa bàn do đơn vị quản lý; đề xuất lựa chọn các nguồn nước khai thác lâu dài, dự phòng và công nghệ xử lý phù hợp theo từng giai đoạn nhằm bảo đảm cung cấp nước cho khách hàng đáp ứng số lượng và chất lượng;

Hằng năm, Đơn vị cấp nước báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã về kết quả phê duyệt và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn đối với các công trình do đơn vị quản lý theo quy định; thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động người dân tham gia bảo vệ công trình cấp nước, sử dụng nước tiết kiệm và an toàn; công khai thông tin về thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn của đơn vị; phối hợp xây dựng thông tin, dữ liệu về bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn.

NGUYỆT ÁNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác