BẢN TIN SỐ 02: Nhiều chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã và người trực tiếp tham gia hoạt động ở tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố được trình tại Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố
Đăng ngày 09-12-2023 15:20, Lượt xem: 199

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố về việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố khoá X, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố xây dựng những bản tin để cung cấp thông tin, tài liệu đến các cơ quan thông tấn, báo chí nghiên cứu, phối hợp, hỗ trợ việc tuyên truyền về Kỳ họp. 

Bản tin số 02 thông tin khái quát về các chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã và người trực tiếp tham gia hoạt động ở tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố được trình tại Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố khoá X.

Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân thành phố Khóa X dự kiến diễn ra các ngày 12, 13 và 14 tháng 12 năm 2023. Kỳ họp sẽ tập trung đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng với cơ hội, thuận lợi khi Trung ương đang xem xét ban hành một số cơ chế, chính sách giúp thành phố tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tồn tại nhiều năm, đồng thời là năm tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết số 43, Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị trong điều kiện Đà Nẵng thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Để góp phần vào sự phát triển chung của thành phố, vai trò đóng góp của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách phường, xã, ở thôn và tổ dân phố là hết sức quan trọng và trong suốt thời gian qua đã được thành phố quan tâm ban hành nhiều nghị quyết (Nghị quyết số 277/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019; Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của HĐND thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 278/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019). Ngày 10 tháng 6 năm 2023, Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ ra đời đã bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và có nhiều điểm mới về người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố so với các nghị định trước đây. 

Nhằm cụ thể hóa Nghị định số 33/2023/NĐ-CP, tại Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố Khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ xem xét ban hành chính sách mới thay thế cho các nghị quyết trước đây không còn phù hợp, theo hướng sắp xếp lại các chức danh và tăng mức hỗ trợ.

Theo đó, người hoạt động không chuyên trách phường, xã từ 16 chức danh trước đây nay còn 13 chức danh (giảm 03 chức danh do gộp chung các chức danh phụ trách công tác đảng và chức danh Trưởng ban thanh tra nhân dân được thực hiện theo quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10 tháng 11 năm 2022). Tại dự thảo nghị quyết lần này, chính sách của người hoạt động không chuyên trách phường, xã được tăng lên so với trước đây, ngoài mức phụ cấp hàng tháng theo quy định của Nghị định số 33/2023/NĐ-CP, nguồn ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ chi trả chế độ phụ cấp tăng thêm hàng tháng để bảo đảm tương quan hợp lý với mức lương bậc 1 của công chức phường, xã có cùng trình độ đào tạo.

Bên cạnh đó, đối với mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở tổ dân phố, thôn được phân chia tương ứng theo quy mô tổ dân phố, thôn để quy định phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách tổ dân phố, thôn. Thời gian tới, thực hiện Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của UBTVQH ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 thành phố sẽ thực hiện sắp xếp một số đơn vị hành chính phường, xã; theo đó dự kiến sắp xếp lại tổ dân phố, thôn theo dự thảo Thông tư mới của Bộ Nội vụ về tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, thôn. Do vậy, tạm thời giữ nguyên quy định về chế độ bảo hiểm y tế đối với các chức danh bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận và tổ phó tổ dân phố.

Những chính sách quan trọng nêu trên góp phần động viên, khuyến khích đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại cơ sở yên tâm công tác, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố đáp ứng với điều kiện thực tiễn hiện nay khi thành phố thực hiện mô hình chính quyền đô thị. 

Một số tài liệu liên quan người hoạt động không chuyên trách trình Kỳ họp:

- Tờ trình của UBND thành phố và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định về chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (thay thế Nghị quyết số 277/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của HĐND thành phố) (link: Nội dung Tờ trình)

- Tờ trình của UBND thành phố và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia hoạt động ở tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (thay thế Nghị quyết số 278/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của HĐND thành phố và Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của HĐND thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 278/2019/NQ-HĐND của HĐND thành phố) [link: Nội dung Tờ trình]

Một số hình ảnh các Kỳ họp trước đây: (1)  Link ảnh 1 ; (2) Link ảnh 2

Trên đây là Bản tin số 02 liên quan về các chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã và người trực tiếp tham gia hoạt động ở tổ dân phố, thôn được trình tại Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND thành phố, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố thông tin để các cơ quan truyền thông biết, phối hợp trong hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Kỳ họp HĐND thành phố./.

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác