Thực hiện Quyết định 2188/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.
Đăng ngày 13-12-2023 05:07, Lượt xem: 5

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 4514/VP-KT về việc thực hiện Quyết định 2188/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

Ngày 10/10/2023, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2188/QĐ-BTC ủy quyền ký Quyết định về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Cụ thể, Bộ Tài chính ủy quyền cho Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định về Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy và Quyết định về Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy điều chỉnh, bổ sung ban hành trong năm 2023.

Trong trường hợp phát sinh loại ô tô, xe máy mới chưa có trong Bảng giá tính lệ phí trước bạ hoặc có biến động về giá theo quy định của pháp luật, Tổng cục Thuế có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Quyết định của Bộ Tài chính về Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy điều chỉnh, bổ sung.

Chi tiết nội dung Quyết định 2188/QĐ-BTC được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính. Văn phòng UBND thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, nghiên cứu triển khai thực hiện theo quy định.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác