Thường trực Thành ủy Đà Nẵng

 

  1. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng

  - Điện thoại: 0903.161.153

  - Email: nvquang@danang.gov.vn

  - Ngày sinh: 23/8/1969

  - Quê quán: xã Gia Lộc, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng

  - Chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sĩ Luật

  - Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Đà nẵng khóa XV.
 

  2. Đồng chí Lê Trung Chinh

  - Điện thoại: 0905.268.190

  - Email: chinhlt@danang.gov.vn

  - Ngày sinh: 20/02/1969

  - Quê quán: Xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

  - Chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sĩ Quản lý giáo dục, Đại học sư phạm Toán.

  - Chức vụ: Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT