Tập trung triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Đăng ngày 28-02-2024 11:14, Lượt xem: 77

Ngày 23-2, UBND thành phố ban hành văn bản số 954/UBND-TH về triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2024 và Chỉ thị số 06/CTTTg ngày 15 tháng 02 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 (được đăng tải tại địa chỉ https://vanban.chinhphu.vn), Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện nghiên cứu Nghị quyết nêu trên của Chính phủ để chủ động triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ.

Trong đó, chú trọng làm tốt công tác nắm tình hình, dự báo, bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, không để phát sinh “điểm nóng”, gây bức xúc xã hội.

Rà soát, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm theo từng tháng, quý để tập trung chỉ đạo, điều hành, có phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả, giải quyết tháo gỡ dứt điểm gắn với tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhất là đối với những nội dung, vấn đề còn vướng mắc, phức tạp, tồn đọng kéo dài, những vấn đề phát sinh...

Chủ động theo dõi sát diễn biến để kịp thời có các giải pháp cân đối cung cầu, ổn định giá cả thị trường thời điểm sau Tết Nguyên đán, nhất là các mặt hàng, dịch vụ có nhu cầu tăng cao như ăn uống, vận tải, du lịch tại các điểm vui chơi, thăm quan, lễ hội...

Triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024 theo kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách nhà nước năm 2024 đã được phân bổ; coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tầm để tạo ra động lực “tăng tốc” cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm chất lượng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Các đơn vị, địa phường triển khai đồng bộ các giải pháp, chỉ đạo quyết liệt việc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện thủ tục đầu tư, tiến độ thi công và giải ngân vốn các dự án ngay từ đầu năm.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu UBND thành phố thực hiện chế độ báo cáo tình hình giải ngân theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; kịp thời xử lý theo thẩm quyền và báo cáo đề xuất các khó khăn, vướng mắc với các cấp có thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện.

Đồng thời, quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện thực chất cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm quy định kinh doanh. Tập trung đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2024.

Về tình hình triển khai Tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Xây dựng đường cao tốc đoạn Hòa Liên – Túy Loan: Giao Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Hòa Vang và BQL các dự án phát triển hạ tầng Khu công nghiệp và công nghệ cao Đà Nẵng khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 279/UBND-ĐTĐT ngày 12 tháng 01 năm 2024.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu UBND thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 của thành phố gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định; khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo kịp thời, khả thi, thống nhất, đồng bộ theo đúng quy định của pháp luật đất đai, pháp luật quy hoạch; tổ chức kiểm kê đất đai năm 2024 theo quy định pháp luật.

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương liên hệ với các Bộ, ngành có liên quan để chuẩn bị nội dung phục vụ hoạt động của 26 Tổ công tác do Thành viên Chính phủ làm Tổ trưởng trong tháng 02 năm 2024 để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ các khó khăn trong sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương theo Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2023 và 05 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ.

HỒNG QUÂN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác