Quy định mức thu tiền sử dụng hạ tầng năm 2024 trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng
Đăng ngày 01-03-2024 06:18, Lượt xem: 91

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 26-2-2024 quy định mức thu tiền sử dụng hạ tầng năm 2024 trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng là 8.300 đồng/m2/năm (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

UBND thành phố giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng thực hiện thu tiền sử dụng hạ tầng theo đúng quy định tại Quyết định này; quản lý, sử dụng số tiền thu được theo quy định của pháp luật hiện hành. Triển khai thực hiện đến các nhà đầu tư về mức thu tiền sử dụng hạ tầng tại Quyết định này.

Hằng năm, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Khu công nghệ cao Đà Nẵng căn cứ dự toán được UBND thành phố giao, diện tích đất cho thuê thực tế xây dựng mức thu tiền sử dụng mới gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND thành phố.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng và các đơn vị có liên quan phản ánh kịp thời bằng văn bản về Sở Tài chính để phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác