Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024 tại Trung tâm lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ
Đăng ngày 05-04-2024 05:05, Lượt xem: 415

Sở Nội vụ thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2024 tại Trung tâm lưu trữ lịch sử như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký xét tuyển vào viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Kế hoạch số 1012/KH-SNV ngày 27/3/2024 của Sở Nội vụ (được phê duyệt kèm theo Quyết định số 127/QĐ-SNV nagyf 02/4/2024 của Sở Nội vụ).

2. Số lượng và vị trí viên chức cần tuyển dụng:

- Số lượng: 05 người.

- Vị trí việc làm cần tuyển: 

+ Vị trí Kế toán viên: 01 người.

+ Vị trí Công nghệ thông tin hạng III: 01 người.

+ Vị trí Lưu trữ viên: 03 người.

3. Thời gian, địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời gian: Từ ngày 05/4/2024 đến ngày 05/5/2024 (nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc).

- Địa điểm:

+ Văn phòng Sở Nội vụ, tầng 10 Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải châu, thành phố Đà Nẵng; số điện thoại: 0236 3821253.

+ Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng, số 50 Hồ Sĩ Dương, phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng; số điện thoại: 0236 3822192.

(Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác