Thông báo nghỉ lễ, treo cờ và khẩu hiệu nhân dịp ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng Ba Âm lịch)
Đăng ngày 16-04-2024 14:46, Lượt xem: 610

Căn cứ khoản 3, Điều 111; điểm c, d, e, khoản 1, Điều 112, Mục 2, Chương VII Bộ luật Lao động ngày 20/11/2019; Chủ tịch UBND thành phổ Đà Nẵng thông báo về việc nghỉ lễ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng Ba Âm lịch) năm 2024 như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được bố trí nghỉ như sau:

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 Âm lịch): Nghỉ 01 ngày, ngày 18/4/2024 (Thứ Năm).

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ nêu trên lưu ý: Bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, cá nhân. 

2. Tất cả các cơ quan, đơn vị, hộ nhân dân và các tàu thuyền thực hiện treo cờ Tổ quốc (theo thông báo số 99/TB-UBND ngày 21/12/2023 của UBND thành phố về việc treo cờ Tổ quốc cho tất cả các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị trong năm 2024) trong các ngày:

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 Âm lịch nhằm ngày 18/4 Dương lịch): Treo cờ từ ngày 16/4/2024 đến hết ngày 19/4/2024.

3. Các cơ quan công sở, doanh nghiệp có tổ chức Đảng thực hiện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tuyên truyền theo Hướng; dẫn số 106-HD/BTGTU ngày 29/12/2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác