Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội thành phố quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024 thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 29-04-2024 06:45, Lượt xem: 169

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của cả nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng trong 3 tháng đầu năm diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới năm 2024 dự báo khó là khăn thách thức do những thách thức như xung đột leo thang, thương mại toàn cầu yếu, lãi suất cao và các thảm hoạ khí hậu gia tăng. Hầu hết các tổ chức Quốc tế đều hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2024 thấp hơn mức tăng trưởng của năm 2023 và nhận định sẽ có nguy cơ đối mặt với thời kỳ tăng trưởng thấp kéo dài. Trong bối cảnh đó, Trung ương đã ban hành các chính sách quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế an sinh xã hội và đời sống Nhân dân. 

Ngay từ đâu năm, UBND thành phố đã chủ động, tập trung mọi nguổn lực để thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và Chủ đề năm của thành phố là "Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội". 

(Xem nội dung Báo cáo chi tiết tại file đính kèm)

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác