Từ ngày 2-4/10: Hội chợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo tại thành phố Đà Nẵng năm 2024 (SIMEXPO 2024)
Đăng ngày 08-05-2024 15:31, Lượt xem: 12

Ngày 7-5, UBND thành phố ban hành văn bản số 107/KH-UBND về tổ chức Hội chợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo tại thành phố Đà Nẵng năm 2024 (SIMEXPO 2024).

Theo đó, Hội chợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo tại thành phố Đà Nẵng năm 2024 (SIMEXPO 2024) nhằm tạo môi trường kết nối giao thương trực tiếp, thúc đẩy liên kết, hợp tác, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp chế biến chế tạo sản phẩm hoàn chỉnh tại thành phố Đà Nẵng, khu vực miền Trung - Tây Nguyên với doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tập đoàn đa quốc gia, trong đó chú trọng các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ mà thành phố Đà Nẵng và khu vực Miền Trung - Tây Nguyên có tiềm năng.

Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, phát triển công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam; khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Tạo điều kiện để các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ hợp tác, liên kết, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm điều hành, quản lý và phát triển; đồng thời thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp lớn, các tập đoàn đa quốc gia, các nhà đầu tư nước ngoài để thâm nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Hình thành chuỗi liên kết cung ứng - sản xuất - tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, tạo kênh tiêu thụ các sản phẩm ổn định, bền vững với sản phẩm đa dạng, chất lượng cao, giá thành hợp lý và có tính cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Hội chợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo tại thành phố Đà Nẵng năm 2024 (SIMEXPO 2024) diễn ra từ ngày 02/10/2024 đến hết ngày 04/10/2024, trong đó tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ triển lãm vào lúc 8h00 ngày 02/10/2024 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng, 09 Cách Mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

UBND thành phố giao Sở Công Thương tổ chức Hội chợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo tại thành phố Đà Nẵng năm 2024 tiết kiệm, hiệu quả. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập Ban Tổ chức và Tổ giúp việc để tổ chức Hội chợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo và Hội thảo kết nối công nghiệp hỗ trợ tại thành phố Đà Nẵng năm 2024 đạt hiệu quả. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm tổ chức thành công Hội chợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo tại thành phố Đà Nẵng năm 2024 (SIMEXPO 2024).

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác