Triển khai thực hiện các giải pháp thoát nước, chống ngập úng trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 10-05-2024 14:16, Lượt xem: 54

UBND thành phố ban hành công văn số 2362/UBND-ĐTĐT ngày 6-5-2023 giao các sở, ngành chức năng, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện các dự án, công trình và các giải pháp thoát nước, chống ngập úng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải nghiêm túc, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu và triển khai khơi thông, nạo vét mương cống, cửa thu nước theo phạm vi phân cấp quản lý; hoàn thành trước ngày 31-8-2024 để đảm bảo thoát nước, chống ngập úng trong mùa mưa.

Đồng thời, yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan đơn vị liên quan, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tại Công văn số 7150/UBND-SXD ngày 26-12-2023 của UBND thành phố và ý kiến của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 2807/BC-SXD ngày 24-4-2024, khẩn trương triển khai thực hiện các dự án, công trình và các giải pháp thoát nước, chống ngập úng trên địa bàn thành phố đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND thành phố xem xét, xử lý kịp thời. Nếu để xảy ra chậm trễ ảnh hưởng đến khả năng thoát nước, chống ngập úng tại các khu vực trên địa bàn thành phố thì thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc việc triển khai thực hiện của các đơn vị, kịp thời báo cáo UBND thành phố xem xét, xử lý đối với các khó khăn, vướng mắc, đồng thời xử lý các cơ quan đơn vị liên quan chậm trễ thực hiện ảnh hưởng đến việc thoát nước, chống ngập úng trên địa bàn thành phố.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác