Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 19
Đăng ngày 12-05-2024 06:08, Lượt xem: 30

Từ ngày 2-4/10: Hội chợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo tại thành phố Đà Nẵng năm 2024 (SIMEXPO 2024); Triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu; Khẩn trương xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp các công trình cấp nước sạch tại xã Hòa Bắc; Triển khai các giải pháp thoát nước, chống ngập úng; Từ ngày 10-5 đến 5-6: Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2024; Gần 1,8 tỷ đồng tài trợ cho trẻ em và thanh niên dưới 25 tuổi có ảnh hưởng bởi HIV/AIDS... là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố từ ngày 6-5 đến 10-5-2024.

Từ ngày 2-4/10: Hội chợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo tại thành phố Đà Nẵng năm 2024 (SIMEXPO 2024)

Ngày 7-5, UBND thành phố ban hành văn bản số 107/KH-UBND về tổ chức Hội chợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo tại thành phố Đà Nẵng năm 2024 (SIMEXPO 2024).

Hội chợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo tại thành phố Đà Nẵng năm 2024 diễn ra từ ngày 2 đến hết ngày 4-10-2024, trong đó tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ triển lãm vào lúc 8h00 ngày 2-10 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng.

Hội chợ nhằm tạo môi trường kết nối giao thương trực tiếp, thúc đẩy liên kết, hợp tác, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp chế biến chế tạo sản phẩm hoàn chỉnh tại thành phố Đà Nẵng, khu vực miền Trung - Tây Nguyên với doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tập đoàn đa quốc gia, trong đó chú trọng các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ mà thành phố Đà Nẵng và khu vực Miền Trung - Tây Nguyên có tiềm năng.

Triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu

Ngày 6-5, UBND thành phố ban hành văn bản số 2357/UBND-KT về việc triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành và địa phương liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế thường xuyên rà soát kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh xăng dầu nói chung và quy định về phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng của các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu; kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Khẩn trương xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp các công trình cấp nước sạch tại xã Hòa Bắc

Ngày 6-5, UBND thành phố ban hành văn bản số 2370/UBND-SXD về việc Liên quan đến việc cung cấp nước sạch tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang.

Chủ tịch UBND thành phố giao đơn vị quản lý vận hành hiện nay khẩn khảo sát và xây dựng kế hoạch để cải tạo, thay thế, lắp đặt, nâng cấp các công trình cấp nước sạch trên địa bàn xã Hòa Bắc, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt để có cơ sở triển khai thực hiện.

Đối với tài sản cấp nước sạch nông thôn, đặc biệt là 3 công trình còn lại do UBND xã Hoà Bắc quản lý, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND thành phố các phương án lựa chọn đối tượng và hình thức giao công trình cấp nước nông thôn cho đơn vị quản lý để xây dựng phương án tiếp nhận, quản lý, khai thác hệ thống cấp nước nhằm đảm bảo cấp nước đạt chất lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân.

Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng khẩn trương hoàn thành, trình phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch cấp nước đô thị thành phố Đà Nẵng để có cơ sở đề xuất đầu tư các tuyến ống cấp nước kết nối từ Nhà máy nước cấp cho khu vực nông thôn miền núi xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, đảm bảo đáp ứng nhu cầu dùng nước sinh hoạt của người dân xã Hòa Bắc.

Triển khai các giải pháp thoát nước, chống ngập úng

Ngày 6-5, UBND thành phố ban hành công văn số 2362/UBND-ĐTĐT giao các sở, ngành chức năng, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện các dự án, công trình và các giải pháp thoát nước, chống ngập úng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải nghiêm túc, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu và triển khai khơi thông, nạo vét mương cống, cửa thu nước theo phạm vi phân cấp quản lý; hoàn thành trước ngày 31-8-2024.

Đồng thời, các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai các dự án, công trình và các giải pháp thoát nước, chống ngập đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND thành phố xem xét, xử lý kịp thời. Nếu để xảy ra chậm trễ ảnh hưởng đến khả năng thoát nước, chống ngập úng thì thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố.

Từ ngày 10-5 đến 5-6: Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2024

Ngày 7-5, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 106-KH/UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2024 với chủ đề “Đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu” từ ngày 10-5 đến  5-6-2024.

Theo đó, hoạt động được tổ chức nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia của người dân, hộ gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương trong việc thúc đẩy thực hiện cấp nước an toàn, bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước. Đồng thời, chủ động triển khai các giải pháp cấp nước, thu, trữ nước an toàn để đảm bảo đủ nước sạch cho người dân, nhất là những khu vực chịu ảnh hưởng của nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước; đảm bảo vệ sinh môi trường và thực hành tốt vệ sinh cá nhân, hướng tới bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

UBND thành phố đề nghị trên cơ sở điều kiện cụ thể, các địa phương, đơn vị tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường một cách trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

Cụ thể, chọn một địa điểm điển hình để tổ chức mít tinh phát động điểm với sự tham gia của các sở, ban ngành, Đoàn thể, chính quyền các cấp, học sinh và các tầng lớp nhân dân nhằm cổ động toàn dân ra quận tổng vệ sinh, duy tu bảo dưỡng các công trình cấp nước, vệ sinh; tuyên truyền vận động bảo vệ môi trường.

Tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tuyến trên các trang mạng xã hội, website của các tổ chức chính trị xã hội, các trường học tại địa phương nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường,  vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh. Đối với trường học, có thể lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về các nội dung trên vào các bài giảng của giáo viên trong các tiết học theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Bên cạnh đó, thực hiện việc tổ chức ra quân tu sửa công trình cấp nước, dọn dẹp vệ sinh tại hộ gia đình và địa bàn công cộng; Huy động toàn dân làm tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn

Gần 1,8 tỷ đồng tài trợ cho trẻ em và thanh niên dưới 25 tuổi có ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Ngày 8-5, UBND thành phố ban hành quyết định số 959/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận dự án Cải thiện chất lượng cuộc sống cho trẻ em và thanh niên dưới 25 tuổi có ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại thành phố Đà Nẵng do Tổ chức Vietnam Health Improvement Projects tài trợ với kinh phí gần 1,8 tỷ đồng.

Theo đó, dự án được thực hiện từ 5-2024 đến 4-2027 nhằm góp phần cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống của trẻ em và thanh niên đưới 25 tuổi có ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể gồm trẻ em và thanh niên dưới 25 tuổi có ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cùng thành viên gia đình được nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, đặc biệt giáo dục về sức khỏe sinh sản vị thành niên và phòng ngừa các bệnh thường gặp liên quan HIV/AIDS. Trẻ em và thanh niên dưới 25 tuổi có ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được hỗ trợ dinh dưỡng, học bổng, phương tiện và các điều kiện học tập. Trẻ em và thanh niên dưới 25 tuổi có ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được nâng cao kỹ năng mềm. Gia đình trẻ em và thanh niên dưới 25 tuổi có ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được cải thiện điều kiện học tập, học nghề và góp phần cải thiện thu nhập cho gia đình thông qua việc hỗ trợ sinh kế.

CỔNG TTĐT TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác