Video - Bản tin hoạt động, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng từ ngày 6/5 -11/5/2024
Đăng ngày 12-05-2024 11:29, Lượt xem: 31

Nhiều chủ trương lớn chăm lo cho người lao động; Đà Nẵng - Quảng Nam: Đoàn kết, gắn bó, tăng cường hợp tác cùng nhau phát triển; Triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp chống thất thu ngân sách Nhà nước; Đề xuất giải pháp công trình kiểm soát nguồn nước trên sông Quảng Huế; Triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu; Khẩn trương xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp các công trình cấp nước sạch tại xã Hòa Bắc; Triển khai các giải pháp thoát nước, chống ngập úng là những hoạt động, chỉ đạo điều hành nổi bật của lãnh đạo thành phố từ ngày 6/5 đến 11/5/2024.

CỔNG TTĐT TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác