Thông báo dừng tiếp nhận kinh phí ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và một số địa bàn khu vực Tây Bắc
Đăng ngày 14-05-2024 11:31, Lượt xem: 3

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về ủng hộ Chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và một số địa bàn khu vực Tây Bắc; thực hiện Công văn số 6261/MTTW-BTT ngày 26/4/2023, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị thành phố Đà Nẵng phấn đấu vận động hỗ trợ xây dựng trên 200 căn nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên và một số địa bàn khu vực Tây Bắc, tương đương số tiền trên 10 tỷ đồng.

Được sự đồng ý của Thường trực Thành ủy tại Thông báo kết luận số 458- TB/TU ngày 16/6/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã ban hành Công văn số 2067/MTTQ-BTT, ngày 26/6/2023 gửi đến các tổ chức thành viên, Mặt trận các quận, huyện để kêu gọi, vận động toàn thể đoàn viên, hội viên và Nhân dân thành phố hưởng ứng thực hiện lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thời gian vận động từ 13/5/2023 đến 07/5/2024.

Đến nay, đã hết thời gian kêu gọi vận động, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thông báo kết quả tiếp nhận ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển về tài khoản tại Kho bạc Nhà nước thành phố là 2,5 tỷ đồng, bên cạnh đó ngân sách thành phố hỗ trợ 05 tỷ đồng; như vậy, tổng số kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên và một số địa bàn khu vực Tây Bắc là 7,5 tỷ đồng. Toàn bộ số kinh phí tiếp nhận nêu trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã chuyển về tài khoản Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để điều phối hỗ trợ.

Vậy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố xin thông báo dừng việc tiếp nhận ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn thành phố được biết; đồng thời, xin được gửi lời cám ơn sâu sắc đến quý vị đã hỗ trợ cùng Mặt trận thành phố thực hiện nội dung này.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác