Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Nam đường Bùi Tá Hán
Đăng ngày 05-07-2020 10:12

Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Nam đường Bùi Tá Hán
Địa điểm thực hiện: quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng
Mục tiêu đầu tư: điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình. Xây dựng hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Nam đường Bùi Tá Hán.
Tổng mức đầu tư dự án: 62.814.844.000 đồng
Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT