Trung tâm Văn hóa thể thao phía Bắc quận Sơn Trà
Đăng ngày 05-06-2020 09:00

Tên dự án: Trung tâm Văn hóa thể thao phía Bắc quận Sơn Trà
Địa điểm thực hiện: phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án: UBND quận Sơn Trà
Loại dự án: Nhóm C, công trình dân dụng cấp III
Tổng mức đầu tư dự án: 18.184.911.000 đồng
Nguồn vốn đầu tư: ngân sách thành phố
Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2022

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT