Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Hòa Hiệp (giai đoạn 1)
Đăng ngày 23-05-2020 09:05

Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Hòa Hiệp (giai đoạn 1)
Địa điểm thực hiện: quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án: Công ty phát triển và Khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Đà Nẵng
Mục tiêu đầu tư: nhằm mục đích hình thành khu dân cư mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu về đất ở cho lực lượng lao động trong Khu công nghiệp Hòa Khánh
Loại dự án: Nhóm C trọng điểm, công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III
Tổng mức đầu tư dự án: 54.424.244.692 đồng
Nguồn vốn đầu tư: ngân sách thành phố

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT