Cơ bản hoàn thành Khung kiến trúc tổng thể Thành phố thông minh trên 2 lĩnh vực giáo dục và y tế
Sáng 14-10, Phó Tống giám đốc Tập đoàn Viettel Tống Viết Trung đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND thành phố và các ban ngành về dự án Thành phố thông minh. Đây là dự án đã được UBND thành phố Đà Nẵng và Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) đã tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ ngày 9/7/2016.

Triển khai nội dung hợp tác nói trên, thời gian qua, Tập đoàn Viettel đã cùng Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khảo sát hiện trạng hạ tầng và ứng dụng CNTT tại thành phố Đà Nẵng để nghiên cứu, phân tích, phục vụ công tác khảo sát xây dựng Khung kiến trúc tổng thể thành phố thông minh tại Đà Nẵng và kiến trúc kỹ thuật chi tiết thành phố thông minh với các lĩnh vực ưu tiên, gồm: giao thông, y tế, giáo dục, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, giám sát chất lượng nước sạch và lĩnh vực năng lượng.

Đến nay, Tập đoàn Viettel đã cơ bản hoàn thành Khung kiến trúc tổng thể Thành phố thông minh, trên cơ sở kế thừa nền tảng Chính quyền điện tử mà thành phố Đà Nẵng đã xây dựng. Trước mắt lựa chọn hai lĩnh vực: Y tế và Giáo dục để xây dựng thành 2 lĩnh vực thông minh toàn diện trên cơ sở tích hợp, kế thừa những kết quả ứng dụng CNTT đã và đang triển khai, mang lại hiệu quả ứng dụng thực tế, nâng cao chất lượng sống cho nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Về khung ứng dụng cho ngành y tế: Viettel đã dự thảo Khung ứng dụng cho ngành y tế và đề xuất triển khai thí điểm Hệ thống quản lý bệnh viện thông minh và Hồ sơ y tế điện tử cho Trung tâm Y tế các quận  Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn và 56 trạm y tế xã, phường;  Phần mềm trạm y tế cho các 45 trạm tế xã, phường;  Phần mềm sinh mã ID bệnh nhân toàn thành phố.

Về khung ứng dụng cho ngành giáo dục: Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, Viettel triển khai dự thảo lộ trình ứng dụng cho ngành giáo dục đến năm 2025; đồng thời đề xuất triển khai thí điểm Cổng giao tiếp dữ liệu giáo dục (bao gồm cả quản trị, báo cáo và khai thác dữ liệu); Hệ thống thông tin quản lý nhà trường ;  Hệ thống tuyển sinh đầu cấp (triển khai thí điểm trên địa bàn quận Liên Chiểu trong giai đoạn đầu).

Thay mặt UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Đặng Việt Dũng đánh giá cao những cố gắng của Vietel trong thời gian qua giúp Đà Nẵng xây dựng thành phố thông minh hơn. Đồng thời, Phó chủ tịch cũng nhấn mạnh đến yêu cầu xây dựng và phát triển các ứng dụng, nhất là các ứng dụng trong những lĩnh vực cấp thiết như Vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, trật tự giao thông… Trong thiết kế hệ thống quản lý cần để mở để có thể kết nối, tích hợp dữ liệu có sẵn và cần có sự tham gia của chuyên ngành để hoàn thiện dần. Phó Chủ tịch đề nghị Viettel đẩy nhanh tiến độ thực hiện để có thể hoàn thành trong Quý I năm 2017, nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng thành phố. 

LÊ HOA

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác