Địa điểm bố trí tái định cư các hộ giải tỏa khu phụ trợ khu Công nghệ cao
UBND thành phố vừa có văn bản đồng ý chủ trương bố trí tái định cư cho các hộ giải tỏa Khu phụ trợ Khu Công nghệ cao.

 

Theo đó, bố trí tái định cư cho các hộ giải tỏa của Khu phụ trợ Khu Công nghệ cao về tại khu tái định cư Hòa Liên 3 và Hòa Liên 4.
UBND thành phố giao UBND huyện Hoà Vang căn cứ chủ trương nêu trên phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các bước tiếp theo.

Quỳnh Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác